Φοροτεχνικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων. Είναι οικονομολόγος που έχει εξειδικευτεί στη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών. Βρίσκεται ανάμεσα στον οικονομικό διευθυντή και το λογιστή μιας επιχείρησης. Ο ρόλος του είναι να συμβουλεύει την επιχείρηση για θέματα που αφορούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με στόχο να μειώσει το κόστος των φορολογικών δαπανών της εταιρείας.

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον οικονομικό διευθυντή και καθοδηγεί το λογιστή για την τήρηση των βιβλίων και τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης ή του ισολογισμού της επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου σε ευχάριστο περιβάλλον και με κανονικό ωράριο. Όταν όμως είναι η εποχή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και το κλείσιμο του ισολογισμού της επιχείρησης το ωράριο επιμηκύνεται λόγω φόρτου εργασίας.

Όταν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται να μετακινείται συχνά για να επισκέπτεται τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και να δίνει τις συμβουλές του ή να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις νομικών και οικονομικών θεμάτων καθώς και οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος φοροτεχνικός, πρέπει να σπουδάσει  οικονομικά στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. Οικονομικής Κατεύθυνσης. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή να εξειδικευτούν ως φοροτεχνικοί δίνοντας εξετάσεις στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Περαιτέρω, πρέπει να εξειδικευτούν ως φοροτεχνικοί, δίνοντας εξετάσεις στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας ήδη τριετή ή πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς (τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα), στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Περειφερειακή Αυτοδιοίκηση και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (λογιστές – φοροτέχνες).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ