Οικολόγος – Ερευνητής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα για αποσαφήνιση των μηχανισμών μέσω των οποίων διαταράσσονται η ισορροπία και η καλή λειτουργία των οικοσυστημάτων του πλανήτη είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Η παγκόσμια οικολογική κρίση, που εκφράζεται με πληθώρα παραγόντων, όπως είναι η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, η υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κατάρρευση βιοτόπων, ο κίνδυνος από τοξικά, η πιθανή μεταβολή του κλίματος, η μείωση των υπόγειων υδάτων, η γενετική εξάντληση των εκτρεφόμενων ζώων, η εξαφάνιση των ειδών κ.ά., επιβάλλει τη συστηματική μελέτη των πιθανών επιδράσεων (άμεσων και έμμεσων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) όλων αυτών των μεταβολών στην υγεία του ανθρώπου.

Στόχος του οικολόγου – ερευνητή είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να εργάζεται τόσο στην ύπαιθρο όσο και σεγραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ειδικούς (π.χ. περιβαλλοντολόγους). Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο οικολόγος-ερευνητής πρέπει να αγαπά τη φύση και να έχει σημαντική αντοχή και ευκινησία, γιατί ορισμένες φορές χρειάζεται να εργαστεί κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες. Απαιτείται πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Μυτιλήνη) και  στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, του  Πανεπιστήμιου Πατρών (παράρτημα Αγρινίου).

Στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εφαρμόζεται πειραματικό πρόγραμμα θερινής πρακτικής άσκησης των φοιτητών με τη συνεργασία δήμων, νομαρχιών, υπουργείων και βιομηχανιών και εκπονούνται μελέτες και προγράμματα υποδομής που αφορούν οικολογικά προβλήματα της περιοχής στην οποία οργανώνεται η άσκηση.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά., ασχολούμενος με θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων με σκοπό την οικολογική προστασία και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας των οικοσυστημάτων του πλανήτη.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ