Φυσικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο φυσικός παρατηρεί, ερευνά και αναλύει τα φυσικά φαινόμενα, τις ιδιότητες της ύλης, τις μορφές ενέργειας και τους νόμους που τα διέπουν. Οι θεωρίες που διατυπώνει και τα συμπεράσματα των ερευνών και των μελετών του, συνήθως αποτελούν τις βάσεις που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους κλάδους των φυσικών επιστημών, όπως Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία κ.λπ.

Ασχολείται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, τη διδασκαλία της Φυσικής καθώς και μαθημάτων συναφών με την ειδικότητά του (Χημεία, Βιολογία). Μπορεί να ειδικευτεί στην Αστροφυσική, τη Μετεωρολογία και τον προγραμματισμό Η/Υ.

Συνθήκες Εργασίας:
Στο εργαστήριο ή ως εκπαιδευτικός εργάζεται κάτω από συνθήκες αρκετά καλές, ενώ, όταν εργάζεται σε εργοστάσιο, αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες λόγω θορύβων, χημικών ουσιών κ.λπ.

Συνέδρια και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και αφορούν στις εξελίξεις των φυσικών επιστημών συχνά τον υποχρεώνουν να ταξιδεύει. Αν είναι εκπαιδευτικός εργάζεται και αρκετές ώρες στο σπίτι του ελέγχοντας τα γραπτά των μαθητών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο φυσικός για να διατυπώσει και να εκφράσει τις θεωρίες του στηρίζεται κυρίως στα Μαθηματικά. ʼρα, η καλή γνώση της Μαθηματικής Επιστήμης, η ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων και πειραματικής εργασίας αλλά και η δυνατότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα είναι καθοριστικής σημασίας προσόντα για τον φυσικό.

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει αυτοσυγκέντρωση, παρατηρητικότητα, πνεύμα συνεργασίας, ακρίβεια στις θεωρίες και διατυπώσεις του, εμπειρία στη χρήση Η/Υ, γνώσεις ξένων γλωσσών, καθώς και ευχέρεια στη χρήση βιβλιογραφίας προς αναζήτηση πηγών σχετικών με το αντικείμενό του.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του Φυσικού μπορεί να γίνει στα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων. Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ