Στέλεχος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η κατοικία, η διατροφή, η εκπαίδευση, η οργάνωση και διοίκηση της οικογένειας και γενικά ό,τι αφορά στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, προσδιορίζουν το επάγγελμα του στελέχους οικιακής οικονομίας και οικολογίας καθώς αποτελούν τα σημεία αναφοράς του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του, σε καλές συνθήκες εργασίας, αλλά και ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το στέλεχος οικιακής οικονομίας και οικολογίας πρέπει να διακρίνεται από την αγάπη του προς τον άνθρωπο, την επικοινωνιακή του άνεση αλλά και την ευγένεια. Πρέπει, επίσης, να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δίκαιος, αμερόληπτος να διαθέτει πειθώ και ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης  του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε υπηρεσίες των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας – Πρόνοιας, στα Ι.Ε.Κ., στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους, σε προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης, τοπικής – κοινοτικής – περιφερειακής ανάπτυξης, ενημέρωσης του καταναλωτή, προστασίας του περιβάλλοντος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ