Εκτυπωτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός εκτυπωτής εργάζεται σε εκτυπωτικές μονάδες, που χρησιμοποιούν τη μέθοδο εκτύπωσης όφσετ (λιθογραφίας) ή εργαστήρια εκτύπωσης χαρτιού – χαρτονιού ή άλλου υλικού, με εκτυπωτική μέθοδο όφσετ.

Προετοιμάζει τα απαραίτητα υλικά (μελάνια και χαρτιά), για την εκτύπωση χειρίζεται την εκτυπωτική μηχανή και διεκπεραιώνει τη διαδικασία εκτύπωσης (με ένα ή περισσότερα χρώματα) και φροντίζει για τη συντήρηση της εκτυπωτικής μηχανής.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός εκτυπωτής χειρίζεται μηχανήματα που συνήθως προκαλούν θόρυβος ενώ ο χώρος εργασίας είναι γεμάτος σκόνη. Πρόκειται για κουραστική εργασία που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία ενώ πολλές φορές είναι αναγκασμένος να σηκώνει βάρη.

Γενικά χρειάζεται προσοχή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, παρόλο που τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα μηχανήματα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό οχτάωρο αλλά σε περιπτώσεις μεγάλων παραγγελιών μπορεί να χρειαστεί να κάνει υπερωρίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ενασχόληση με το αντικείμενο απαιτεί υπευθυνότητα, ακρίβεια, παρατηρητικότητα και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Καθώς η συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση οργάνων και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, που διαρκώς εξελίσσονται και ανανεώνονται, ο επαγγελματίας, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και να εκπαιδεύεται στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και στις εναλλακτικές μεθόδους που αναπτύσσονται.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε γνωστικά αντικείμενα όπως Τεχνολογία παραγωγής εντύπου, τυπογραφικός σχεδιασμός εντύπων και εφαρμογών πολυμέσων, τεχνολογία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, ιστορία γραφικών τεχνών, σχεδιασμός εντύπου, εκτύπωση ΟΦΣΕΤ, τεχνολογία υλικών, προεκτύπωση – μοντάζ, τεχνικές επικοινωνίας και επιχειρηματικότητα, μηχανολογία – συντήρηση μηχανών, κοστολόγηση εντύπου, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός εκτυπωτής μπορεί να εργαστεί σε ατελιέ, στο τμήμα μοντάζ ή εμφάνισης τσίγκων, σε λιθογραφεία, σε εκτυπωτικές μονάδες εφημερίδων και περιοδικών, σε επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων εκτύπωσης, σε διαφημιστικές εταιρίες κ.ά.

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και άρτιας γνώσης του αντικειμένου δίνει τη δυνατότητα για ανάληψη υπεύθυνων θέσεων στα τμήματα παραγωγής, προμηθειών ή διεκπεραίωσης του λιθογραφείου.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ