Φροντιστής κατ’ οίκον Περίθαλψης Ενηλίκων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η νοσηλευτική περιποίηση, η συναισθηματική υποστήριξη, η συμπαράσταση, η φροντίδα και η παρακολούθηση της υγείας ενηλίκων στην κατοικία τους αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φροντιστής κατ’ οίκον περίθαλψης ενηλίκων έχει ως έργο την παροχή βοήθειας και την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ατόμων αυτών προκειμένου να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους και να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.

Ακόμη, φροντίζει, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, να παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους και να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του προκειμένου να βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας τους. Για παράδειγμα, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς, αλλάζει επιδέσμους, χορηγεί τα φάρμακα κ.ά.

Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός. Επίσης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και παρακολουθεί συνεχώς τις αντιδράσεις του ασθενούς προκειμένου να ενημερώνει τους κατάλληλους ειδικούς και τους γιατρούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στην κατοικία ενηλίκων ασθενών, όπου απαιτείται να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της υγείας τους. Η εργασία του είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική, ιδίως όταν αναλαμβάνει την περιποίηση ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανίατες ασθένειες.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να τηρεί σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής. Η πλειονότητα των εργαζόμενων στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες.Οι προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζονται ευνοϊκές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασκήσει κανείς το συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται να διαθέτει αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο, ευαισθησία και διάθεση προσφοράς. Επίσης, πρέπει να διαθέτει μεγάλα αποθέματα υπομονής, και κατανοήσης, εχεμύθεια, συνέπεια και ήθος καθώς και ψυχική αντοχή.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Ο φροντιστής κατ’ οίκον περίθαλψης ενηλίκων εργάζεται ως αποκλειστικός νοσηλευτής ενηλίκων στο χώρο διαμονής τους.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ