Ιστορικός

Ορισμός: Οι Ιστορικοί, μελετούν διαχρονικά όλα τα σημαντικά γεγονότα και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το ρόλο και τη συμβολή τους στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου και των κοινωνιών που δημιουργεί.

Περιγραφή: Το αντικείμενο της ιστορίας και της ιστορικής έρευνας γενικότερα, αφορά άμεσα τον άνθρωπο ως πολίτη, καθώς αναφέρεται στη ζωή και στις πράξεις του σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο ιστορικός έχει ως σκοπό να καταγράφει, να περιγράφει, να ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα και να ανακαλύπτει τους ιστορικούς δεσμούς που αναδεικνύονται μεταξύ παρόντος και παρελθόντος.
Στην επιστήμη της ιστοριογραφίας βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης ή μεθοδολογίες και οι ειδικοί προβληματίζονται αν ο ιστορικός θα πρέπει να ασχολείται απλά με την έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή των ιστορικών γεγονότων, ή και με την ερμηνεία τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ερευνητικό πνεύμα και δημιουργική φαντασία για να μπορεί να ζωντανεύει και να αναπαριστά μέσα από τις ιστορικές πηγές και τα κείμενα εποχές και πολιτισμούς. Πρέπει επίσης να έχει πολύ καλή μνήμη, υπομονή και επιμονή.

Να έχει διάθεση για μελέτη και αναζήτηση στοιχείων που θα φωτίσουν τα ιστορικά γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Η αγάπη για το διάβασμα, η δημιουργική σκέψη, το ανοιχτό μυαλό, καθώς και η ερευνητική διάθεση, συνιστούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά για τον επιστήμονα Ιστορικό. Ο κύριος ρόλος του Ιστορικού, συνίσταται στο να μπορέσει να αντιληφθεί αυτό που πραγματικά συνέβη στο παρελθόν και να είναι αμερόληπτος στην αποτύπωση των γεγονότων. Από τη στιγμή που ασχολείται με την ιστοριογραφία και την έρευνα, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις αντίστοιχες μεθόδους και στις δύο περιπτώσεις. Οφείλει να είναι αφοσιωμένος στην αναζήτηση της αλήθειας, να αποφεύγει τις διαδόσεις και τις διαστρεβλώσεις των γεγονότων, να δείχνει αντικειμενικότητα και να εξετάζει όλες τις ιστορικές πηγές.
Είναι επίσης απαραίτητο, ο επιστήμονας Ιστορικός να μελετά τα έργα και τις μεθόδους των παλαιότερων Ιστοριογράφων, ώστε να χρησιμοποιεί το παρελθόν ως το “κλειδί” για την κατανόηση του παρόντος. Η γνώση της θεωρίας και των προσεγγίσεων των συγγενών ανθρωπιστικών επιστημών, όπως της αρχαιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας ή της εθνογραφίας μπορεί να εμπλουτίσει ποιοτικά το επιστημονικό του έργο. 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση ή, αφού ακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ως ιστορικοί μελετητές. Οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου και του τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης μπορούν να εργασθούν ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ως ερευνητές σε βιβλιοθήκες, οργανισμούς, κέντρα μελετών και μορφωτικά ιδρύματα. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας, μπορούν να εργαστούν και ως εθνολόγοι. Ορισμένοι εργάζονται ως επιμελητές ιστορικών μελετών και εκδόσεων.

Επαγγελματικές συνθήκες:Ο Ιστορικός, εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή βιβλιοθήκες και σπάνια έχει συγκεκριμένο ωράριο, αφού ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα. Επίσης, ως ερευνητής, μπορεί να ταξιδεύει για την αξιοποίηση αρχείων και άλλων πρωτογενών πηγών πληροφόρησης γύρω από τα ιστορικά γεγονότα. Ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές ιστορίας στο πανεπιστήμιο, αφιερώνουν χρόνο τόσο στη διδασκαλία, όσο και στην εξειδικευμένη έρευνα ή στη συγγραφή διαφόρων μελετών και βιβλίων.

Γενικά σχόλια: Το ταξίδι μέσα στο χρόνο, η αναζήτηση της αλήθειας και της ιστορίας μέσα στα βάθη των αιώνων, οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι άνθρωποι και τα επιτεύγματά τους, τα σημαντικά γεγονότα του πλανήτη μας, η σύγκριση του χθες και του σήμερα, συναρπάζουν τον Ιστορικό-Μελετητή και τον καθιστούν σαν ένα σημαντικό φορέα άντλησης πληροφοριών, αρωγό μας στην προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας της κοινωνίας και του κόσμου μέσα στο χρόνο.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ