Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ειδικότητα αυτή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη. Ο τεχνικός αυτός υπολογίζει και επιλέγει τα στοιχεία κάθε ψυκτικής και κλιματιστικής συσκευής και εγκατάστασης. Εγκαθιστά και ελέγχει ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες όλων των κατηγοριών (μονομπλόκ, διαιρούμενες, κεντρικές, ημικεντρικές κ.λπ.) καθώς και εγκαταστάσεις εξαερισμού.

Επίσης, μπορεί να οργανώσει τα συνεργεία εγκατάστασης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές αντιλήψεις και να διακινεί με κατάλληλο τρόπο τα ανταλλακτικά των μονάδων, ώστε να γίνει σωστά η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επισκευή των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Επισκευάζει ή αντικαθιστά εξαρτήματα (όπως συμπιεστές, συμπυκνωτές, φίλτρα, βαλβίδες, θερμοστάτες) στις ψυκτικές και τις κλιματιστικές μονάδες και προτείνει τεχνικοοικονομικές λύσεις στους πελάτες.

Συνθήκες Εργασίας:
Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργάζεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχουν εγκατεστημένες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, σε σπίτια, επιχειρήσεις, κτίρια γραφείων, καταστήματα. Γι’ αυτό και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον εκάστοτε χώρο εργασίας.

Στη δουλειά του χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, γεγονός που απαιτεί προσοχή στο χειρισμό τους. Ως υπάλληλος στις επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, εργάζεται συχνά σε εσωτερικό περιβάλλον με αρκετό θόρυβο και με κανονικό ωράριο, που συνήθως το υπερβαίνει, πολύ δε περισσότερο όταν εγκαθιστά κλιματιστικά μηχανήματα σε περιόδους αιχμής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η παρατηρητικότητα, η προσοχή και ακρίβεια στις κινήσεις των χεριών του, είναι απαραίτητα προσόντα. Επίσης, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και τις εξελίξεις στην ψυκτική τεχνολογία. Τέλος, πρέπει να είναι μεθοδικός, πρόθυμος και συνεπής με τους πελάτες.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων σε ανάλογες εταιρείες ή σε αντιπροσωπείες κλιματιστικών συσκευών, σε πλοία, βιομηχανίες, ως συντηρητής σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ