Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Προσλαμβάνεται στην αρχή ως ειδικευμένος τεχνίτης και ύστερα από μια σύντομη περίοδο προσαρμογής μπορεί να εξελιχθεί σε τεχνικό υπεύθυνο μηχανών, σε εργοδηγό ή και σε προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου. Εργάζεται για την επισκευή ή και συντήρηση περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, τμημάτων τους ή συνόλων τους.

Οι εργασίες που συνήθως πραγματοποιεί είναι η τοποθέτηση – εγκατάσταση, η ρύθμιση, ο έλεγχος, η σύνδεση-αποσύνδεση μηχανών, η εποπτεία, η συντήρηση-επισκευή-μετατροπή μηχανών μετασχηματιστών που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε κλειστούς εργοστασιακούς χώρους και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί η εργασία του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της εργασίας του και η ακριβής εφαρμογή των σχεδίων του προϊστάμενου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου, είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, παρατηρητικότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως Τεχνίτης Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες με αντικείμενο την κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρικών Μηχανών, καθώς και σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν ηλεκτρολογία συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών Μηχανών.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε βιομηχανίες μεταλλευτικές, μεταλλουργικές, τροφίμων ή ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες, πλαστικών υλών, χρωμάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας, καυσίμων, ναυπηγεία και γενικά σε εταιρείες που προμηθεύουν, κατασκευάζουν ή συντηρούν εγκαταστάσεις κίνησης και έλξης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ