Τεχνικός Άντλησης Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι οι τεχνικές εργασίες για την άντληση και εκμετάλλευση φυσικών ενεργειακών πόρων, όπως το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο. Ειδικότερα, ο τεχνικός αυτός σε συνεργασία με μηχανικούς διαχείρισης ενεργειακών πόρων, γεωλόγους και τεχνολόγους πετρελαίου, κατασκευάζει ειδικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη και τη διύλιση του φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των μηχανημάτων άντλησης καθώς και για την καλή λειτουργία και τη συντήρησή τους. Επίσης, αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των δικτύων, των μονώσεων, των αγωγών και όλων των σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για την άντληση, τη μεταφορά και την αποθήκευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας για την αποφυγή κινδύνων σε περίπτωση διαρροών ή άλλων κινδύνων. Ακόμη, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς (συγκολλητές, ειδικευμένους τεχνίτες κ.ά.), ασχολείται με την επισκευή των δικτύων και των αγωγών που παρουσιάζουν προβλήματα αντοχής και στεγανότητας.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εργοτάξια σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται ριψοκίνδυνες και ανθυγιεινές. Για το λόγο αυτό, οφείλει να τηρεί σχολαστικά όλα τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής. Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Εργάζεται με βάρδιες και συχνά υποχρεώνεται να κάνει υπερωρίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα και παρατηρητικότητα και να εργάζεται με προσοχή, ακρίβεια και συνέπεια, αφού από ένα σφάλμα του μπορεί να κινδυνεύσει τόσο η δική του ζωή όσο και η ζωή των άλλων εργαζομένων. Ακόμα, χρειάζεται καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών του μπορεί να εργαστεί σε κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια, σε γεωλογικά εργαστήρια, σε μονάδες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε βιομηχανίες πετρελαιοειδών προϊόντων και σε μονάδες μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων, σε εταιρείες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης δικτύων, σε επιχειρήσεις εμπορίας κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ