Ειδικός Υπνοθεραπείας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η υπνοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική τεχνική με την οποία ο θεραπευτής χρησιμοποιεί την ύπνωση για να βοηθήσει τον πάσχοντα να αυτο-υπνωτιστεί για να αλλάξει συναισθήματα, αντιλήψεις, σκέψεις και συμπεριφορά. Πρόκειται για μια νοητική κατάσταση στην οποία ο θεραπευόμενος εφαρμόζει τις συστάσεις και παροτρύνσεις του θεραπευτή καταστέλλοντας τις δυνάμεις της συνειδητής κριτικής.

Η ύπνωση βοηθάει τον πάσχοντα να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο για το σώμα του και τη ζωή του, να ελέγξει συμπτώματα που του φαίνονται ανεξέλεγκτα ανακαλύπτοντας τις εσωτερικές του δυνάμεις, να κόψει ανεπιθύμητες ή βλαβερές συνήθειες, να αυξήσει την αυτοσυγκέντρωση και την αυτοπεποίθησή του, να βελτιώσει τις επαγγελματικές του ικανότητες κ.ά.

Για παράδειγμα, η ύπνωση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του πόνου, την κατάθλιψη, τις διαταραχές άγχους (π.χ. φοβίες, επεισόδια πανικού, μετατραυματική συνδρομή), τις διατροφικές διαταραχές, τις ψυχοσεξουαλικές δυσλειτουργίες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.

Τέλος, η υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται σαν πρόσθετη ή επικουρική θεραπεία σε περιπτώσεις κλασικής και φαρμακευτικής αγωγής.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως, διαθέτει δικό του θεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Η εργασία του είναι πολύ υπεύθυνη, γεγονός που απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, και αυτοσυγκέντρωση. Το ωράριο της εργασίας του καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τις ανάγκες της πελατείας του.

Δουλεύει μόνος του ή με άλλους ειδικούς, και σε περίπτωση που ασχολείται με ερευνητική εργασία χρειάζεται να μετακινείται συχνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να συμμετέχει σε συνέδρια και να παρακολουθεί σεμινάρια πάνω στο αντικείμενό του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, πολύ προσεκτικός, μεθοδικός, συνεπής και ευσυνείδητος. Ακόμα, είναι απαραίτητο να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας και το ιατρικό απόρρητο.

Σπουδές:
Ο ειδικός υπνοθεραπείας είναι επιστήμονας ψυχικής υγείας (ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, ειδικευμένος ψυχολόγος κ.ά.) που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της ύπνωσης και στις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο ειδικός υπνοθεραπείας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ειδικότερα, μπορεί να εργαστεί σε θεραπευτήρια, νοσοκομεία, ιδρύματα, κλινικές, κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ