Φαρμακοποιός με ειδίκευση στη Φαρμακοχημεία – Φυσικά Προϊόντα

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα και η μελέτη, από χημική και φαρμακοχημική άποψη, ουσιών φαρμακευτικού και βιολογικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός με ειδίκευση στη φαρμακοχημεία – φυσικά προϊόντα μελετά ενώσεις (οργανικές, ανόργανες κ.ά.) φαρμακευτικών ουσιών και παρασκευασμάτων και ερευνά τις χημικές ιδιότητες που συνδέονται με τη δομή (ανάλυση χημικών χαρακτηριστικών ομάδων), φαρμακομορίων, με σκοπό την ταυτοποίηση, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανίχνευση προσμίξεων σ’ αυτά.

Ακόμη, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους (φασματοσκοπικές, χρωματογραφικές κ.ά.) ασχολείται με τη χημική μελέτη των φυσικών προϊόντων (φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων κ.ά.), δηλαδή με την απομόνωση των δραστικών συστατικών τους, τον έλεγχο (καθαρότητα, περιεκτικότητα), τις ιδιότητες και τον προσδιορισμό της δομής τους. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η μελέτη της φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.), και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους.

Τέλος, ασχολείται με τη μελέτη των χημικών αρχών και μεθόδων που υποβοηθούν την ανάπτυξη της φαρμακοχημείας καθώς και με τη χημική και φαρμακοχημική διερεύνηση (δράση, τύχη, αλληλεπίδραση), των βιολογικά δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και παρασκευασμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες ή σε εργαστήρια παρασκευής φαρμακευτικών ουσιών και ενώσεων με συνθήκες εργασίας σχετικά δυσμενείς ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα. Η εργασία του είναι ερευνητική και εργάζεται μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες που σχετίζονται με τον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Βιολογίας και το ενδιαφέρον για την έρευνα είναι τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει μεθοδικότητα και αναλυτική και συνθετική σκέψη. Τέλος, σημαντικά προσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στα τμήματα Φαρμακευτική  των Πανεπιστημίων.   Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν επίσης να γίνουν και στη Στρατιωτική Σχολή Σ.Σ.Α.Σ., Φαρμακευτικό Τμήμα (Θεσσαλονίκη).

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αυτό του  Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία – Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών ενώσεων».

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, υπουργεία, πανεπιστημιακούς χώρους κ.ά

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ