Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την εφαρμογή της τεχνολογίας στο συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των ιατρικών οργάνων. Συμμετέχει, μόνος του ή σε συνεργασία με ειδικούς ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων σε διαδικασίες παραγωγής πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων. Αναλαμβάνει συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή και ποιοτικό έλεγχο ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών.

Φροντίζει ώστε να είναι έτοιμα για χρήση οι συσκευές και τα όργανα στα νοσοκομεία, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες (π.χ. ιατροί, ακτινοφυσικοί, βιοχημικοί κ.λπ.). Επιλέγει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, όργανα και συσκευές ελέγχου. Ασχολείται με την οργάνωση επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής, συντήρησης και συναρμολόγησης και εγκατάστασης ιατρικών οργάνων.

Ενημερώνει και προστατεύει το προσωπικό και τους ασθενείς από πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας (π.χ. διαρροή ρεύματος, επικίνδυνα αέρια, βιολογικοί κίνδυνοι, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, κ.ά.).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία του λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα ραδιοακτινολογικά μηχανήματα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό, εκτός περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται ραγδαία γι’ αυτό και ο τεχνικός ιατρικών οργάνων οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες και να διαθέτει επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών, ικανότητα συγκέντρωσης, ακρίβεια και ευσυνειδησία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Ανατομία, φυσιολογία, ιατρικά σήματα και συστήματα, τεχνολογία ιατρικών οργάνων, ιατρική φυσική, ιατρική πληροφορική, διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας, ηλεκτροτεχνία κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός ιατρικών οργάνων εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα.

Επίσης εργάζεται σε εργοστάσια σε εμπορικές αντιπροσωπείες και σε καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ