Βιοχημικός

Ορισμός: Βιοχημικός είναι ο επιστήμονας που μελετά τις χημικές διεργασίες της φύσης και της ζωής.

Περιγραφή:Οι βασικές δραστηριότητες του βιοχημικού αφορούν στη συλλογή των δειγμάτων, στην πραγματοποίηση των βιοχημικών ελέγχων, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στην καταγραφή και τέλος στην κοινοποίηση των απαντήσεων σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Χρησιμοποιεί όργανα υψηλής τεχνολογίας και ειδικούς αναλυτές, φωτόμετρα, όργανα και συσκευές βιομηχανικού εργαστηρίου καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
O βιοχημικός πρέπει να είναι επιδέξιος, σταθερός και προσεκτικός στις κινήσεις του κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και να προβαίνει σε λεπτούς χειρισμούς όταν χειρίζεται ευαίσθητα όργανα και συσκευές. Παράλληλα, η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των πειραμάτων και η υπευθυνότητα αποτελούν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του βιοχημικού.

Σπουδές:
Σπουδές βιοχημικού μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα), στο Τμήμα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο), στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) και στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα του βιοχημικού χρειάζεται παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση με το επάγγελμα αποτελούν η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα. Ο βιοχημικός πρέπει να διαθέτει μεγάλη επιδεξιότητα και σταθερό χέρι για λεπτούς χειρισμούς κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων αλλά και για το χειρισμό ευαίσθητων οργάνων και συσκευών.

Οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και της αγγλικής γλώσσας είναι συχνά απαραίτητες.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο βιοχημικός μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων ως εργαστηριακός βιοχημικός, καθώς και σε εταιρείες φαρμάκων, τροφίμων, χημικών και άλλων προϊόντων.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο βιοχημικός συνήθως εργάζεται σε εργαστήριο, όπου συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και παρασκευαστές. Όταν απασχολείται σε νοσοκομείο μπορεί να απαιτούνται εφημερίες ή και βραδινή απασχόληση. Η εργασία του θεωρείται ανθυγιεινή και για αυτό δικαιούται ειδικό επίδομα.

Γενικά σχόλια: Σκοπός του βιοχημικού είναι να περιγράψει και να κατανοήσει τις χημικές αλλαγές που συντελούνται στους ζώντες οργανισμούς, δίνοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την ιατρική, την βιομηχανία, την μελέτη του περιβάλλοντος και για άλλους τομείς.

Οι εφαρμογές της βιοχημείας δημιουργούν έναν τομέα απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, με αρκετές επιστημονικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν μάλλον περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες του χώρου.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ