Στέλεχος Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διοικητική και οικονομική διαχείριση των συνεταιριστικών οργανώσεων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την παραλαβή και αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και επιμελείται τη διανομή των εργαλείων, των φαρμάκων και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα στους αγρότες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή στις αποθήκες των συνεταιρισμών. Η εργασία του είναι διοικητικής φύσεως και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής για την οικονομική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός και να έχει οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες, να αγαπά το περιβάλλον και να ενδιαφέρεται για την προστασία του. Επίσης να είναι εξοικειωμένος με τη ζωή και την εργασία των αγροτών και να γνωρίζει τα προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης των συνεταιρισμών.

Οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα των συνεταιριστικών οργανώσεων και για τη νέα τεχνολογία σχετικά με τα εργαλεία, τα φάρμακα και άλλα υλικά για τις αγροτικές εργασίες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Διοίκησης  Επιχειρήσεων – κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορούν να εργαστούν σε συνεταιρισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ