Τεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων ελέγχει και επισκευάζει βλάβες και ζημιές σε αμαξώματα. Ελέγχει και επισκευάζει εξαρτήματα και μηχανισμούς που έχουν σχέση με το αμάξωμα.

Βάφει τα αμαξώματα και φροντίζει για τη στεγανοποίηση και την αντιδιαβρωτική προστασία των αμαξωμάτων. Μέλημά του είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι μάλλον κουραστικές και συχνά δύσκολες. Συνήθως εργάζεται όρθιος στον κλειστό χώρο του συνεργείου, όπου υπάρχει αρκετός θόρυβος, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας (γάντια, φόρμα) για την προστασία του. Στο χώρο του βαφείου επικρατεί έντονη μυρωδιά από τα χρώματα που χρησιμοποιεί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός φανοποιϊας και βαφής αυτοκινήτων οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, παρατηρητικός, ακριβής, σταθερός και επιδέξιος στις κινήσεις των χεριών του. Ακόμη, πρέπει να είναι συνεργάσιμος με το υπόλοιπο προσωπικό του συνεργείου, να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος ή να ανοίξει δικό του συνεργείο συντήρησης, επισκευής και βαφής αυτοκινήτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ