Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/07/2017

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 27299  /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Πανεπιστήμια

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Αγροτικής  Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Αθήνα)

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) – Ο.Π.Α.

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) – Ε.Κ.Π.Α.

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – Α.Π.Θ.

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Στατιστικής (Αθήνα)

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Τ.Ε.Ι.

Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Κοζάνη)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) -Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) -Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) -Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή  Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

.

Προσοχή: Η εισαγωγή στα τμήματα:

και

για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.