{0314} : Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών   

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων6
1.2Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι6
1.3Εισαγωγή στην Πληροφορική6
1.4Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ6
1.5Ψυχολογία6
1.6Ξένη Γλώσσα I-

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εισαγωγή στην Επικοινωνία6
2.2Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ6
2.3Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
2.4Ποσοτικές Μέθοδοι Ι6
2.5Συμπεριφορά Καταναλωτή6
2.6Ξένη Γλώσσα II-

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Διαφήμιση6
3.2Έρευνα Μάρκετινγκ6
3.3Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων6
3.4Λογιστική Ι6
3.5Ποσοτικές Μέθοδοι ΙI6
3.6Ξένη Γλώσσα III-

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
4.2Διοίκηση Πωλήσεων6
4.3Ηλεκτρονική Επικοινωνία6
4.4Λογιστική ΙΙ6
4.5Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι 6
4.6Ξένη Γλώσσα IV-

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική6
5.2Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα6
5.3Οικονομική των Επιχειρήσεων6
5.4Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
5.5Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)6
5.6Ξένη Γλώσσα V-

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Δίκτυα Διανομής και Logistics6
6.2Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στρατηγικό Μάρκετινγκ6
6.3Πολιτική Προϊόντος6
6.4Τιμολογιακή Στρατηγική6
6.5Ψηφιακό Μάρκετινγκ6

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων6
7.2Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας6

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών6
7.4Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων6

Κατεύθυνση Επιχειρησιακή Αναλυτική

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.5Αναλυτική Διαδικτύου6
7.6Αναλυτική Μάρκετινγκ6

Κατεύθυνση Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.7Αναλυτική Διαδικτύου6
7.8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.9Αρχές Κοινωνιολογίας6
7.10Βάσεις Δεδομένων6
7.11Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ6
7.12Δημόσια Οικονομική Ι6
7.13Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κινδύνων6
7.14Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων6
7.15Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων6
7.16Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R6
7.17Εκπόνηση Εργασίας6
7.18Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής6
7.19Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας6
7.20Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων6
7.21Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου6
7.22Μάρκετινγκ Υπηρεσιών6
7.23Πρακτική Άσκηση6
7.24Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων6
7.25Σχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων6
7.26Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διεθνές Μάρκετινγκ6
8.2Επιχειρηματικότητα6

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων6
8.4Θετική Οργανωσιακή Παιδεία6

Κατεύθυνση Επιχειρησιακή Αναλυτική

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.5Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ6
8.6Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών6

Κατεύθυνση Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.7Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου6
8.8Ψηφιακό Περιεχόμενο και Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.9Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου6
8.10Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων6
8.11Διαπραγματεύσεις6
8.12Διεθνής Οικονομική6
8.13Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών6
8.14Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)6
8.15Εκπόνηση Εργασίας6
8.16Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο6
8.17Ευρωπαϊκό Δίκαιο6
8.18Κοινωνική Επιχειρηματικότητα6
8.19Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών6
8.20Ξένη Γλώσσα VI6
8.21Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων6
8.22Πρακτική Άσκηση6
8.23Προγραμματισμός Ι6
8.24Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων6
8.25Τουριστικό Μάρκετινγκ6
8.26Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα6

Παρατηρήσεις

Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά, τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής. Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας.

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ