{0153} : Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/04/2024

Πάντειο  Πανεπιστήμιο 

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9201064, 210 9201431 Fax: 210 9220832 E-mail:  emme@panteion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας.

Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, τo Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, είναι το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ σε ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί από το 1990. Στις δύο σχεδόν δεκαετίες λειτουργίας του, συνέβαλε στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς του χώρου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας του είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και η ενασχόληση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να συμμετέχουν με ουσιαστικό λόγο και συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης και του πολιτισμού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών:

 • Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Μέσων Επικοινωνίας
 • Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Η επιλογή Κατεύθυνσης (από το Ε’ εξάμηνο και μετά) αντιστοιχεί με την υποχρεωτική επιλογή δύο (2) Εργαστηρίων Κατεύθυνσης ανά εξάμηνο. Τα εργαστήρια που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών είναι τα εξής:

Eργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Το Εργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης απευθύνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους αφορούν το πεδίο του πολιτισμού. Στόχος του είναι να τις/τους εξοικειώσει με τους κατευθυντήριους άξονες και τις προτεραιότητες της δουλειάς σε ένα ευρύ πεδίο που αφορά τις τέχνες (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εικαστικά), την πολιτισμική κληρονομιά (χώροι πολιτισμικής αναφοράς, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα) και τις πολιτιστικές βιομηχανίες. Παράλληλα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητέςεξοικειώνονται με τη διαδικασία διοργάνωσης εκδηλώσεων (events management) και προσέλκυσης πόρων (fundraising), καθώς και με ζητήματα πολιτιστικής επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο δίνει έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στη διαχείριση του πολιτισμού.

Eργαστήριο Δημοσιογραφίας

Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του Τμήματος απευθύνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας σηματοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας-Δημοσιογραφία, τη μία από τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχει το Τμήμα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του. Στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ασκούνται μόνον όσες/όσες/όσοι επιλέξουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι παραδόσεις και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας αρχίζουν στο 5ο Εξάμηνο και ολοκληρώνονται στο 8ο, πραγματοποιούνται δηλαδή κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών. Η διδασκαλία των ειδικών δημοσιογραφικών θεμάτων και τεχνικών δεν αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, διότι δεν είναι στόχος του Τμήματος να λειτουργήσει ως επαγγελματική σχολή που διδάσκει μόνο (ή πρωτίστως) τις τεχνικές της δημοσιογραφίας. Στόχος είναι όσες/όσοι αποφοιτούν να έχουν επαρκή παιδεία σε θέματα Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Ιστορίας, Οικονομικών, Γλώσσας,Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία πολιτιστικά και γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να αναλύουν και να τοποθετούνται απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα και όχι απλώς να συλλέγουν πληροφορίες και να τις καταγράφουν με τον προσήκοντα σε κάθε μέσο τρόπο. Οι απόφοιτοί μας θέλουμε να μπορούν να στοχάζονται και να αντιμετωπίζουν κριτικά την εποχή μας· για τούτο, είναι αναγκαία η απόκτηση ευρείας παιδείας και όχι μόνο εξειδικευμένων γνώσεων. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών περιλαμβάνουν, λοιπόν, μαθήματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και μάθημα εισαγωγής στη Δημοσιογραφία, ώστε κατά την έναρξη της άσκησής τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι αρκούντως καταρτισμένοι. Φυσικά, τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται και κατά το 3ο-4ο έτος, παράλληλα με εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν τα Μέσα.

Eργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων έχει όραμα να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά δημιουργικά μυαλά. Συνδυάζοντας τη διεπιστημονική μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας με τη θεωρητική και επαγγελματική εξειδίκευση, προσβλέπει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών που θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της δικτύωσης, με υπευθυνότητα, συνεργατικό πνεύμα, ηγετικές ικανότητες, γνώση και καινοτομία.

Οι απόφοιτοι του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων, του ψηφιακού και Mobile Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στη διαχείριση περιεχομένου και δημιουργίας στρατηγικής στα social media, στην έρευνα αγοράς, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαχείριση κρίσεων, στην οργάνωση και διαχείριση γεγονότων και ανεύρεση πόρων (Event Management), στη δημιουργική στρατηγική και κειμενογραφία, στο πεδίο  της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια στο Εργαστήριο δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και ηγετικών ικανοτήτων.

Eργαστήριο Νέων Τεχνολογιών
Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών  προσφέρει ένα πρόγραμμα μαθημάτων που εστιάζουν στα πολυμέσα, στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρμογές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 συνεργάζεται με τα εργαστήρια των κατευθύνσεων προκειμένου να ενισχύσει τα καινοτομικά και δημιουργικά στοιχεία της εκπαίδευσης που προσφέρουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τους τομείς της πολιτιστικής τεχνολογίας, των πολιτιστικών πολυμέσων, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των πολυμεσικών εφαρμογών, των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, το Internet of things κ.λπ. Από το 2015, το Εργαστήριο συμμετέχει στο συνεργατικό σχηματισμό ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ψυχαγωγικό λογισμικό gi-cluster του Corallia.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης ρεπορτάζ, Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική, Τέχνη και μαζική επικοινωνία, Πολιτική επικοινωνία, Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Ραδιοφωνική δημοσιογραφία πρακτική, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Ηλεκτρονικά MME, Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική, Αθλητισμός Κοινωνία και ΜΜΕ, Διαφήμιση και επικοινωνία: Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων, Παραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί :

 • στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο,
 • στη ραδιοφωνία,
 • στην τηλεόραση,
 • σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα
 • ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.
 • ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.
 • Για την άσκηση  του επαγγέλματος Δημοσιογραφίας  δεν απαιτείται  άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ένωσής Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). web site: www.esiea.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0153

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  159 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Ειδικό Μάθημα : 10 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021

Τομέας:  α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Τομέας:  α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 20.140

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.960

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.080

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.810

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ