{0316} : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/08/2023

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι5
1.2Εφαρμογές Η/Υ Ι6
1.3Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων6
1.4Μάνατζμεντ6
1.5Μικροοικονομική5
1.6Αγγλικά Ι2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας5
2.2Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο)5
2.3Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ6
2.4Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων6
2.5Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι6
2.6Αγγλικά ΙΙ2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Διαχείριση Περιβάλλοντος5
3.2Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα6
3.3Μάρκετινγκ6
3.4Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ6
3.5Μακροοικονομική5
3.6Αγγλικά ΙΙΙ2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Συμπεριφορά Καταναλωτή6
4.2Τεχνικές Αναλύσεως Διοικητικών Αποφάσεων5
4.3Επιχειρησιακή Έρευνα6
4.4Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων5
4.5Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Αποφάσεις Επενδύσεων)6
4.6Αγγλικά IV2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας5
5.2Έρευνα Μάρκετινγκ5
5.3Ανάλυση Κόστους6
5.4Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική5
5.5Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ - Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ)6
5.6Ένα Μάθημα Επιλογής-

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ανάλυση και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος & Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων)4
6.2Βιομηχανικό Μάρκετινγκ5
6.3Διαχείριση Χαρτοφυλακίου4
6.4Οργανωσιακή Συμπεριφορά4
6.5Τρία Μαθήματα Επιλογής-

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Διαχείριση Κινδύνου7
7.2Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική7
7.3Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως7
7.4Τρία Μαθήματα Επιλογής-

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διοικητική Λογιστική7
8.2Διοίκηση Ολικής Ποιότητας7
8.3Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών7
8.4Τρία Μαθήματα Επιλογής-

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Βασικής Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Δημόσια Οικονομική3
Ε-2Διεθνές Μάρκετινγκ3
Ε-3Διαχείριση Ενέργειας3
Ε-4Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης3

Κατεύθυνση  Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα (ΜΑΝ-ΔΑΠ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων3
Κ-2Ηλεκτρονικό Εμπόριο3
Κ-3Βιομηχανική Κοινωνιολογία3
Κ-4Διοικητική της Διανομής3
Κ-5Διαχείριση Γνώσεως2
Κ-6Ερευνητική Εργασία3

Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΓ-ΧΡΗ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Διεθνής Λογιστική3
Κ-2Φορολογική Λογιστική3
Κ-3Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος3
Κ-4Οικονομική της Υγείας3
Κ-5Αμοιβαία Κεφάλαια & Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές3
Κ-6Ερευνητική Εργασία3

Κατεύθυνση  Μάρκετινγκ και Παραγωγής   (ΜΑΡ-ΠΑΡ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Διαχείριση Έργων3
Κ-2Σχεδιασμός Έλεγχος και Διαχείριση Ποιότητας3
Κ-3Μάρκετινγκ Υπηρεσιών3
Κ-4Διοίκηση Πωλήσεων - Προσωπική Πώληση3
Κ-5Εξόρυξη Δεδομένων στις Επιχειρήσεις3
Κ-6Ερευνητική Εργασία3

Ελεύθερων Επιλογών

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Δίκαιο Ανταγωνισμού3
Ε-2Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τις Επιχειρήσεις3
Ε-3Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Διοίκηση Τραπεζών3
Ε-4Εισαγωγή στην Ασφάλιση3
Ε-5Σύγχρονα Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων (Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς - Πτωχευτικό Δίκαιο - Ασφαλιστικό Δίκαιο)3
Ε-6Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας3
Ε-7Μηχανογραφημένα Συστήματα Λογιστικής3
Ε-8Ερευνητική Εργασία3

Μαθήματα Επιλογής  Εαρινού Εξαμήνου

Βασικής Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια3
Ε-2Ηγεσία3
Ε-3Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις3

Κατεύθυνση  Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα (ΜΑΝ-ΔΑΠ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου3
Κ-2Επιχειρηματικότητα3
Κ-3Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων3
Κ-4Διοίκηση Μονάδων & Υπηρεσιών Υγείας3
Κ-5Ερευνητική Εργασία3

Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΓ-ΧΡΗ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Λογιστικά Σχέδια και Τυποποίηση3
Κ-2Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική3
Κ-3Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων3
Κ-4Ερευνητική Εργασία3

Κατεύθυνση  Μάρκετινγκ και Παραγωγής   (ΜΑΡ-ΠΑΡ)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ-1Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής (Logistics)3
Κ-2Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις3
Κ-3Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης Μάρκετινγκ3
Κ-4Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Plans)3
Κ-5Ερευνητική Εργασία3

Ελεύθερων Επιλογών

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου3
Ε-2Επιχειρηματική Ηθική3
Ε-3Ισότητα των φύλων & επιχειρήσεις3
Ε-4Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας3
Ε-5Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας3
Ε-6Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής Πολιτική3
Ε-7Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων3
Ε-8Ερευνητική Εργασία3
Ε-9Δύο Πρακτικά Μαθήματα3

Παρατηρήσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 36 μαθήματα κορμού και γύρω στα 49 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 10. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 50 (ΥΠΟΧ=36, ΕΠΙΛ=10, ΑΓΓΛΙΚΑ=4). Η επιτυχής εξέταση για τα Αγγλικά είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

  •  Τρεις (3) βασικές επιλογές
  •  Τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις (3) κατευθύνσεις:
    •  Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
    •  Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    •  Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
  •  Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ