{0315} : Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2025

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ι7
1.2Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ι7
1.3Μαθηματικά Ι6
1.4Στατιστική Ι5
1.5Πληροφοριακά Συστήματα5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εισαγωγή στη Μικροοικονομική ΙΙ7
2.2Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ7
2.3Μαθηματικά ΙΙ6
2.4Στατιστική ΙΙ5
2.5Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μικροοικονομική Ι6
3.2Μακροοικονομική Ι6
3.3Χρηματοοικονομική Ι6
3.4Λογιστική Ι5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.5Αγγλικά2
3.6Γαλλικά2
3.7Γερμανικά2
3.8Αγροτική Οικονομική5
3.9Οικονονική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας5
3.10Χρήμα και Τράπεζες5
3.11Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μικροοικονομική ΙΙ6
4.2Μακροοικονομική ΙΙ6
4.3Χρηματοοικονομική ΙΙ6
4.4Λογιστική ΙΙ5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.5Αγγλικά2
4.6Γαλλικά2
4.7Γερμανικά2
4.8Επιχειρησιακή Έρευνα5
4.9Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ5
4.10Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων5
4.11Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Οικονομετρία Ι6
5.2Δημόσια Οικονομική Ι6
5.3Περιφερειακή Οικονομική 6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.4Αγγλικά2
5.5Γαλλικά2
5.6Γερμανικά2
5.7Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ5
5.8Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων5
5.9Μάρκετινγκ5
5.10Διεθνής Χρηματοοικονομική5
5.11Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού5
5.12Οικονομική Πολιτική5
5.13Οικονομικά της Εκπαίδευσης5
5.14Ηλεκτρονικό Εμπόριο5
5.15Οικονομικά του Τουρισμού5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Οικονομετρία ΙΙ6
6.2Δημόσια Οικονομική ΙΙ6
6.3Οικονομική των Μεταφορών6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.4Αγγλικά2
6.5Γαλλικά2
6.6Γερμανικά2
6.7Επιχειρηματικότητα5
6.8Οικονομική του Περιβάλλοντος5
6.9Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής5
6.10Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης5
6.11Τραπεζική Οικονομική5
6.12Οικονομική της Εργασίας5
6.13Χωροταξική Ανάλυση5
6.14Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας5
6.15Ελεγκτική5
6.16Ρυθμιστική Πολιτική5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Διεθνές Εμπόριο6
7.2Βιομηχανική Οικονομική Ι6
7.3Οικονομική Μεγέθυνση6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Αγγλικά2
7.5Γαλλικά2
7.6Γερμανικά2
7.7Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας5
7.8Αξιολόγηση Επενδύσεων5
7.9Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης5
7.10Μαθηματική Οικονομική5
7.11Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής5
7.12Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής5
7.13Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα5
7.14Οικονομικά της Καινοτομίας5
7.15Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις6
8.2Νομισματική Θεωρία6
8.3Επιχειρησιακή Στρατηγική6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Αγγλικά2
8.5Γαλλικά2
8.6Γερμανικά2
8.7Βιομηχανική Πολιτική 5
8.8Οικονομοτεχνικές Μελέτες5
8.9Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής5
8.10Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις5
8.11Δημοσιονομική Πολιτική5
8.12Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα5
8.13Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά Ακινήτων5
8.14Ειδικά Θέματα στα Οικονομικά της Υγείας5
8.15Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής5
8.16Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη5
8.17Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας5
8.18Ιστορία Οικονομικών Θεωριών5
8.19Πρακτική Άσκηση5

Παρατηρήσεις

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα (30=ΥΠ, 10=ΕΠ, 4=ΞΓ), καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ECTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στον γενικό βαθμό πτυχίου.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 44 μαθήματα ως εξής:

  • Στο 1ο και 2ο εξάμηνο: σε 5 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ)
  • Στο 3ο και 4ο εξάμηνο: σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 1 επιλογής μάθημα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 5ο και 6ο εξάμηνο: σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 2 επιλογής μαθήματα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 7ο και 8ο εξάμηνο: σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και σε 2 επιλογής μαθήματα (ΕΠ)

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ