{0309} : Οικονομικών Επιστημών (Ε.Κ.Π.Α. – Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/11/2022

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Η δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι ιδιαίτερα απλή. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 36 μαθημάτων. Από τα 36 μαθήματα,

Α. Είκοσι (20) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 1

Β.Τέσσερα (4) μαθήματα επιλέγονται από τον Πίνακα 2 (βασικά μαθήματα επιλογής)

Γ. Τέσσερα (4) μαθήματα επιλέγονται από μία ενότητα του Πίνακα 3 (ο Πίνακας 3 αποτελείται από 5 διαθεματικές ενότητες, των 6 μαθημάτων έκαστη. Από αυτές θα πρέπει να επιλεγεί μία ενότητα και, κατόπιν, να επιλεγούν 4 από τα 6 μαθήματα αυτής της ενότητας)

Δ. Τα υπόλοιπα οκτώ (8) μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα είτε από τα μαθήματα των Πινάκων 2 &3 που δεν έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο των επιλογών Β. και Γ. παραπάνω είτε από τον Πίνακα 4.

Πίνακας 1

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία7
1.2Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση7
1.3Λογιστική Ι7
1.4Μαθηματικά Ι 7

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος7
2.2Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία7
2.3Μαθηματικά ΙΙ7
2.4Στατιστική Ι7

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Στατιστική ΙΙ7
3.2Μικροοικονομική Θεωρία Ι7
3.3Μακροοικονομική Θεωρία Ι7
3.4Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών7

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ7
4.2Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ7
4.3Οικονομική των Επιχειρήσεων7
4.4Οικονομετρία7

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση7
5.2Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης7
5.3Διεθνής Οικονομική7

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Δημόσια Οικονομική7

Πίνακας 2 – Βασικά Μαθήματα Επιλογής (12 μαθήματα από τα οποία επιλέγονται τουλάχιστον 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Βιομηχανική Οικονομική Ι 7
Ε-2Οικονομικά του Περιβάλλοντος 7
Ε-3Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης (Μακροοικονομικά της Ανάπτυξης)7
Ε-4Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης7
Ε-5Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής7
Ε-6Ιστορία Οικονομικών Θεωριών7
Ε-7Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική7
Ε-8Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης7
Ε-9Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 7
Ε-10Λογιστική ΙΙ7
Ε-11Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων7
Ε-12Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων.7

Πίνακας 3 – Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων (4 τουλάχιστον μαθήματα σε μία από τις πέντε ενότητες)

Θεματική Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Προχωρημένη Μακροοικονομική7
Ε-2Θεωρία Παιγνίων7
Ε-3Οικονομική Ιστορία του 20ου αιώνα
7
Ε-4Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Ι
7
Ε-5Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης
7
Ε-6Δυναμικά Μαθηματικά 7

Θεματική Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ελληνικη Οικονομική Ιστορία Ι (19ος αιώνας – 1940)7
Ε-2Οικονομική Πολιτική7
Ε-3Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση7
Ε-4Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία7
Ε-5ΚοινωνικοοικονομικήΑξιολόγηση Επενδύσεων7
Ε-6Αξιολόγηση Επενδύσεων7

Θεματική Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι7
Ε-2Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΙΙ7
Ε-3Τραπεζική Ι7
Ε-4Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων7
Ε-5Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών7
Ε-6Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις7

Θεματική Ενότητα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Γραμμικά Μαθηματικά 7
Ε-2Στατιστική III7
Ε-3Εφαρμοσμένη Οικονομετρία7
Ε-4Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων7
Ε-5Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα7
Ε-6Θεωρία Παιγνίων7

Θεματική Ενότητα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ7
Ε-2Οικονομική της Εργασίας7
Ε-3Οικονομικά της Τεχνολογίας7
Ε-4Νομισματική Θεωρία και Πολιτική7
Ε-5Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι7
Ε-6Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
7

Πίνακας 4 – Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Επιπρόσθετα μαθήματα που παρέχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανά Τομέα

Ι. Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Νομισματική Πολιτική 7
Ε-2Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας7
Ε-3Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία ΙΙ7
Ε-4Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στη Σύγχρονη Ελλάδα7
Ε-5Θεσμική Οικονομική7
Ε-6Οικονομική των Δικτύων και της Πληροφόρησης7
Ε-7Οικονομικές Προσεγγίσεις του Δικαίου7
Ε-8Οικονομική της Εκπαίδευσης7
Ε-9Ειδικά θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών7
Ε-10Μετακεϋνσιανά Οικονομικά7
Ε-11Μακροοικονομική Λογιστική7
Ε-12Πολιτική Οικονομία της Παγκοσμιοποίησης 7

ΙΙ. Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα7
Ε-2Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη 7
Ε-3Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική (Αναπτυξιακά Εργαλεία Χρηματοδότησης)7
Ε-4Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη7
Ε-5Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής 7
Ε-6Αγροτική Οικονομική και Πολιτική7
Ε-7Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ, 1940-20007
Ε-8Ιστορία Πόλεων7
Ε-9Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών7

ΙΙΙ. Τομέας Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Δημοσιονομική Πολιτική7

IV. Τομέας Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Εταιρική Χρηματοοικονομική7
Ε-2Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής7
Ε-3Διεθνής Χρηματοοικονομική7
Ε-4Λογιστική ΙΙΙ7
Ε-5Λογιστική ΙV (Μηχανογραφημένη Λογιστική)7
Ε-6Διεθνείς Επιχειρήσεις7
Ε-7Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών7
Ε-8Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων7
Ε-9Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική7
Ε-10Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής7
Ε-11Οικονομική και Διοίκηση Τραπεζών7
Ε-12Οικονομική της Συνεταιριστικής Επιχείρησης7
Ε-13Εισαγωγή στο Mάρκετιγκ7
Ε-14Μάρκετιγκ Υπηρεσιών7
Ε-15Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων7
Ε-16Δίκαιο των Χρηματοπιστωτικών Αγορών7
Ε-17Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις7
Ε-18Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης7
Ε-19Στοιχεία Αστικού Δικαίου7
Ε-20Εμπορικό Δίκαιο7

V. Τομέας Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας των Οικονομικών Επιστημών – Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών7
Ε-2Φιλοσοφία της Οικονομίας 7
Ε-3Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης7
Ε-4Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας7

VI. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Δίκτυα Επικοινωνιών και Εφαρμογές Τηλεματικής 7
Ε-2Εισαγωγή στα Μαθηματικά7
Ε-3Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία των Πληροφοριών7
Ε-4Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων7
Ε-5Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών7
Ε-6Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση7
Ε-7Ηλεκτρονικό Επιχειρείν7

Εργαστήρια που συνοδεύουν μαθήματα πτυχίου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1«Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel» για το μάθημα «CSC201 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Επεξεργασία Πληροφοριών»-
Ε-2«Εργαστήριο Access» για το μάθημα “CSC301 Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων”-
Ε-3«Εργαστήριο Γλώσσας ΠρογραμματισμούVisualBasic» για το μάθημα «CSC302 Δομές Δεδομένων και Αρχές ΠρογραμματισμούΥπολογιστών»-
Ε-4«Εργαστήριο Joomla» για το μάθημα «CSC403 Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»-
Ε-5«Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» για το μάθημα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»-
Ε-6«Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» για το μάθημα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»-

VIΙ. Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστική και Οικονομετρία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων7
Ε-2Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους7
Ε-3Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών7
Ε-4Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού7

Γ) Μαθήματα από άλλα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. 
Συνολικά, ο φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα, κατά μέγιστον

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Ε.Κ.Π.Α.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Πολιτική Επιστήμη Ι 7
Ε-2Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι7
Ε-3Αρχές και Θεσμοί συνταγματικού κράτους7
Ε-4Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 7
Ε-5Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 7
Ε-6Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 7
Ε-7Πολιτική Φιλοσοφία Ι 7
Ε-8Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 7
Ε-9Πολιτική Επιστήμη ΙΙ 7
Ε-10Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7
Ε-11Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα7
Ε-12Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική 7

Τμήμα Νομικής Επιστήμης, Ε.Κ.Π.Α.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ιστορία του Δικαίου7
Ε-2Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου7
Ε-3Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου7
Ε-4Διεθνείς Οργανισμοί 7
Ε-5Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο7
Ε-6Φιλοσοφία του Δικαίου7

Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Αριθμητική Ανάλυση7
Ε-2Πιθανότητες και Αναλογισμός7

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού7

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ