{0347} : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών   

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αρχές ΧρηματοοικονομικήςΛογιστικής 6
1.2Στατιστική για Επιχειρήσεις6
1.3Εφαρμοσμένη Πληροφορική6
1.4Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα 6
1.5Αστικό Δίκαιο 6
1.6Αγγλικά Ι -

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων6
2.2Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο6
2.3Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα6
2.4Μικροοικονομική Θεωρία Ι 6
2.5Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
2.6Αγγλικά ΙΙ -

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 6
3.2Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης 6
3.3Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής6
3.4Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
3.5Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 6
3.6Αγγλικά IIΙ -

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Λογιστική Κόστους6
4.2Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ6
4.3Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6
4.4Μακροοικονομική 6
4.5Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων6
4.6Αγγλικά ΙV-

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Λογιστικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1H Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων 6
5.2Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου 6
5.3Αγγλικά V6

Μαθήματα Επιλογής  -Δύο μαθήματα από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.4Προγραμματισμός ΙΙ6
5.5Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 6
5.6Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου6
5.7Τραπεζική Χρηματοοικονομική6
5.8Επιχειρηματικότητα 6
5.9Επιχειρηματική Ηθική 6
5.10Μάρκετινγκ Υπηρεσιών6

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.11Τραπεζική Χρηματοοικονομική6
5.12Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6
5.13Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική6
5.14Αγγλικά V6

Μαθήματα Επιλογής – Ένα μάθημα από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.15Προγραμματισμός ΙΙ6
5.16Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 6
5.17H Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων6
5.18Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου6
5.19Μικροδομή Χρηματοοικονομικ
ών Αγορών
6
5.20Επιχειρηματική Ηθική6
5.21Επιχειρηματικότητα6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Λογιστικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Διοικητική Λογιστική6
6.2Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ6

Μαθήματα Επιλογής – Τρία μαθήματα από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Εισαγωγή στην Οικονομετρία 6
6.4Ανάλυση Χρηματοοικονομικων Παραγώγων6
6.5Εργατικό Δίκαιο6
6.6Αγγλικά VΙ6
6.7Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας6
6.8Αναλογιστική Ι6

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.9Εισαγωγή στην Οικονομετρία 6
6.10Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων6
6.11Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος 6

Μαθήματα Επιλογής – Δύο μαθήματα από :

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.12Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ6
6.13Διοικητική Λογιστική6
6.14Αγγλικά VΙ 6
6.15Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ6
6.16Κεφαλαιαγορές και Νομισματική Πολιτική 6
6.17Αναλογιστική Ι 6
6.18Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας6

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Λογιστικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Φορολογία 6
7.2Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων6
7.3Ελεγκτική 6

Μαθήματα Επιλογής – Δύο μαθήματα από

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 6
7.5Λογιστική Δημόσιου Τομέα 6
7.6Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας6
7.7Διεθνής Χρηματοοικονομική 6
7.8Υπολογιστική Χρηματοοικονομική6
7.9Αναλογιστική ΙΙ 6
7.10Πρακτική Άσκηση6

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.11Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας6
7.12Διεθνής Χρηματοοικονομική 6
7.13Εναλλακτικές Επενδύσεις6

Μαθήματα Επιλογής- Δύο μαθήματα από

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.14Φορολογία 6
7.15Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
6
7.16Υπολογιστική Χρηματοοικονομική6
7.17Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 6
7.18Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ 6
7.19Μαθηματική Οικονομική 6
7.20Αναλογιστική ΙΙ6
7.21Πρακτική Άσκηση6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Λογιστικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6
8.2Φορολογική Λογιστική6

Μαθήματα Επιλογής – Τρία μαθήματα από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης 6
8.4Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική6
8.5Ευρωπαϊκό Δίκαιο6
8.6Διαχείριση Κινδύνων6
8.7Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6
8.8Εσωτερικός Έλεγχος6
8.9Αναλογιστική Ι 6
8.10Πρακτική άσκηση 6

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.11Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων6
8.12Διαχείριση Κινδύνων 6

Μαθήματα Επιλογής – Τρία μαθήματα από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.13Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική6
8.14Προχωρημένη Οικονομετρία6
8.15Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης 6
8.16Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου 6
8.17Φορολογική Λογιστική6
8.18Θεωρία Χρηματοοικονομικώ
ν Αποφάσεων
6
8.19Στοχαστικές Ανελίξεις με εφαρμογές σε αγορές παραγώγων6
8.20Αναλογιστική Ι 6
8.21Πρακτική άσκηση6

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Για τη λήψη Πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 41 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα είκοσι-ένα (21) είναι μαθήματα κορμού. Από τα υπόλοιπα είκοσι (20), τα δέκα-τρία (13) είναι υποχρωτικά της κατεύθυνσης που επιλέγει ο φοιτητής και τα επτά (7) είναι μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, προσφέρονται τα μαθήματα Διδακτική και Παιδαγωγική ως επιλογή, τα οποία όμως δεν προσμετρούν στη λήψη πτυχίου. Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση είναι δέκα τρία (13) και τα επιλογής επτά (7). Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ