{0350} : Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή  Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη 6
1.2Οικονομική Ιστορία6
1.3Μαθηματικά Ι 6
1.4Εισαγωγή στο Δίκαιο5
1.5Πληροφορική I5
1.6Ξένη Γλώσσα2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 6
2.2Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 6
2.3Μαθηματικά ΙΙ6
2.4Στατιστική Ι6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.5Εμπορικό Δίκαιο
4
2.6Πληροφορική ΙΙ4
2.7Ξένη Γλώσσα2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ6
3.2Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ6
3.3Λογιστική6
3.4Στατιστική ΙΙ6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.5Επιχειρησιακή Οικονομική
4
3.6Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη4
3.7Ξένη Γλώσσα2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ6
4.2Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ6
4.3Οικονομετρία Ι6
4.4Ιστορία Οικονομικών Θεωριών6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.5Δειγματοληψία
4
4.6Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί4
4.7Ξένη Γλώσσα2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Δημόσια Οικονομική Ι 6
5.2Οικονομετρία ΙΙ7
5.3Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 6
5.4Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ)6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.5Οικονομική Μεγέθυνση5
5.6Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης5
5.7Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής5
5.8Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής (στα Αγγλικά) - Topics in Applied Microeconomics5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Περιφερειακή Οικονομική6
6.2Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων7
6.3Διεθνές Εμπόριο6
6.4Οικονομική των Θεσμών6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.5Κοινωνιολογία5
6.6Δημόσια Οικονομική ΙΙ5
6.7Μάρκετινγκ5
6.8Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Μακροοικονομικής (στα Αγγλικά) - Topics in Applied Macroeconomics5

Μαθήματα Κατευθύνσεων 7ου & 8ου Εξαμήνων
Οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση με 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα ανά εξάμηνο + 3 επιλογής (μόνο 1 από
άλλη κατεύθυνση)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Οικονομική της Ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική)6
7.2Θεσμοί και Ανάπτυξη6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική6
7.4Διεθνής Πολιτική Οικονομία (στα Αγγλικά)
6
7.5Οικονομική της Εργασίας6
7.6Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης6
7.7Αγροτική Οικονομική6
7.8Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
7.9Μέθοδοι Έρευνας6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής6
8.2Οικονομική του Περιβάλλοντος 6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Ελληνική Οικονομία6
8.4Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός (στα Αγγλικά)
6
8.5Οικονομική Ολοκλήρωση –Παγκοσμιοποίηση – Γεωστρατηγικές6
8.6Οικονομική της Άμυνας6
8.7Θεωρία Παιγνίων6
8.8Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
8.9Πτυχιακή Εργασία6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β΄: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική6
7.2Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Οικονομική Δυναμική6
7.4Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις6
7.5Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων6
7.6Βιομηχανική Οργάνωση6
7.7Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
7.8Μέθοδοι Έρευνας 6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών6
8.2Διαχείριση Χαρτοφυλακίου6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Διοικητική Λογιστική6
8.4Αξιολόγηση Επενδύσεων6
8.5Θεωρία Παιγνίων6
8.6Πολυεθνικές Επιχειρήσεις6
8.7Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
8.8Πτυχιακή Εργασία6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Διοικητική Επιστήμη6
7.2Επιχειρησιακή Διαχείριση6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Βιομηχανική Οργάνωση6
7.4Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
7.5Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής6
7.6Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων6
7.7Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα6
7.8Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
7.9Μέθοδοι Έρευνας6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων6
8.2Διοικητική Λογιστική6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Πολυεθνικές Επιχειρήσεις6
8.4Οικονομική της Τεχνολογίας
6
8.5Υπολογιστικές Μέθοδοι6
8.6Οικονομική των Μεταφορών6
8.7Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων6
8.8Μάθημα από άλλη κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα (ή Erasmus)6
8.9Πτυχιακή Εργασία6

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ