{0319} : Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/11/2022

Πανεπιστήμιο Πατρών 

 Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι8
1.2Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι8
1.3Στατιστική Ι8
1.4Εισαγωγή Η/Υ & Εφαρμογές6

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ8
2.2Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ8
2.3Στατιστική ΙΙ8
2.4Οικονομική Ιστορία6

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μικροοικονομική Ι8
3.2Μακροοικονομική Ι8
3.3Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι2

Μαθήματα Επιλογής  – 2 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.4Λογιστική Ι6
3.5Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου6
3.6Εισαγωγή στο
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ
6
3.7Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 6

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μικροοικονομική ΙΙ 8
4.2Μακροοικονομική ΙΙ8
4.3Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ2

Μαθήματα Επιλογής  – 2 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.4Λογιστική ΙΙ6
4.5Εμπορικό Δίκαιο6
4.6Οικονομική Γεωγραφία6
4.7Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας6
4.8Στατιστική με Υπολογιστή6

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Οικονομετρία6
5.2Οικονομική των Επιχειρήσεων6

Μαθήματα Επιλογής  – 3 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.3Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης6
5.4Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Δίκαιο Ευρωπαϊκής Οικονομίας6
5.5Χρηματοοικονομική6
5.6Οικονομική της Ενέργειας6
5.7Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ6
5.8Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας & Ποσοτικής Ανάλυσης6
5.9Μάθημα ERASMUS 16
5.10Μάθημα ERASMUS 26
5.11Μάθημα ERASMUS 36

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Δημόσια Οικονομική6
6.2Οικονομική Πολιτική6

Μαθήματα Επιλογής  – 3 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση6
6.4Περιφερειακή Οικονομική6
6.5Ελληνική Οικονομική Ιστορία6
6.6Επιχειρησιακή Έρευνα6
6.7Εργασιακές Σχέσεις6
6.8Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής6
6.9Περιφερειακός & Χωροταξικός Σχεδιασμός6
6.10Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών6
6.11Μάθημα ERASMUS 46
6.12Μάθημα ERASMUS 56
6.13Μάθημα ERASMUS 66

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου6
7.2Οικονομική της Ανάπτυξης6

Μαθήματα Επιλογής  – 3 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Οικονομική Καινοτομίας & Τεχνολογίας6
7.4Αγροτική Πολιτική6
7.5Ανάλυση Δεδομένων6
7.6Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος6
7.7Μαθηματική Οικονομική6
7.8Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη6
7.9Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι6
7.10Μάθημα ERASMUS 16
7.11Μάθημα ERASMUS 26
7.12Μάθημα ERASMUS 36

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης6
8.2Οικονομική της Εργασίας6

Μαθήματα Επιλογής  – 3 μαθήματα επιλογής από:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Οικονομικά της Εκπαίδευσης6
8.4Αξιολόγηση Επενδύσεων6
8.5Εφαρμοσμένη Οικονομετρία6
8.6Διαχείριση Χαρτοφυλακίου6
8.7Χρήμα και Τραπεζική6
8.8Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων6
8.9Χρηματοοικονομική Διοίκηση6
8.10Μάθημα ERASMUS 46
8.11Μάθημα ERASMUS 56
8.12Μάθημα ERASMUS 66
8.13Πρακτική Άσκηση3

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ