{1301} : Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 27/10/2023

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

Έδρα :

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39409, Fax : 25310 39442 ,  Ε-mail: secr@polsci.duth.gr .

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει σκοπό την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που να τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση και διεξαγωγή της έρευνας συμβάλλοντας στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης, αλλά και στην αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων και της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήμα θεσμοθετήθηκε  σύμφωνα το άρθρο 64 του νόμου 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019), του  όπου το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατατέμνεται σε 3 νέα τμήματα α) Κοινωνικής Εργασίας β) Κοινωνικής Πολιτικής γ) Πολιτικής Επιστήμης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και για να ενισχύσει την ευημερία τους.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4699 τ.Β’/12.10.2021 το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.  προσφέρει Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ενταγμένο στο Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του, στο οποίο εισάγονται και παρακολουθούν δωρεάν κατόπιν αιτήσεως τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος. Συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο θεωρητικών, βιωματικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με έμφαση στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση. Το πρόγραμμα επίσης, διασφαλίζει τη βασική παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για να καλύπτουν θέσεις «ΠΕ30 Κοινωνικής Εργασίας» και να εργαστούν ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην Κ.Ε.Ο.,  Προγράμματα  Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνιολογία της Απόκλισης, Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους,  Κοινωνική Εργασία με Αναπήρους και Ηλικιωμένους, Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο, Κοινωνική Έρευνα στη Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία, Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα, Κοινωνική Εργασία στην Υγεία-Ψυχική Υγεία, Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης στη Κοινωνική Εργασία, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν την άδεια άσκησης στο επάγγελμα και να απασχοληθούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι οργανισμών και υπηρεσιών, στους τομείς : Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας, Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Έρευνα συνθηκών (διαγνωστική εκτίμηση) από τις οποίες επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των οικονομικών τους προβλημάτων. Διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του μικροπεριβάλλοντος, αλλά και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία του.
 • Διερεύνηση των γενεσιουργών βιοψυχοκοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική ή ψυχική υγεία ατόμων και οικογενειών. Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου προς τον ασθενή, τους οικείους του και την κοινότητα.
 • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία με περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και άλλων προβλημάτων ασφαλισμένων ή προστατευομένων ατόμων.
 • Αξιολόγηση, επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και προσανατολισμός διαφόρων ομάδων, κατά την προετοιμασία για επαγγελματική απασχόληση ή για εργασιακή επανένταξη. Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής προσαρμογής και της απασχόλησης.
 • Πρόληψη ή αντιμετώπιση συναισθηματικών και κοινωνικό οικονομικών αναγκών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, κατά την προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, και τυχόν προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων.
 • Πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων υψηλού κινδύνου. Ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση, στήριξη και αξιοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν υποπέσει σε αντικοινωνική ή εγκληματική συμπεριφορά. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων και πολιτών για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης. Οργάνωση δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων. Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενεργοποίηση πολιτών για συλλογική δράση, αξιοποίηση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην προώθηση κοινοτικών τοπικών υποθέσεων.
 • Οργάνωση Κοινωνικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Υπηρεσίας. Συντονισμός προγραμμάτων και διαπλεκόμενων Υπηρεσιών. Επαγγελματική εποπτεία.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. web site: http://www.skle.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1301

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 40 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.420

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.860

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.620

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.940

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ