Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 21/10/2018

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο 1100/80 το Ο.Ε.Ε. αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας μας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των 90.000 Ελλήνων οικονομολόγων, πτυχιούχων Ανώτατων Οικονομικών Σχολών και πτυχιούχων των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (άρθρα 10 και 11 του Ν.3912/2011)

Παρακάτω παραθέτουμε τα τμήματα ανά Πανεπιστήμιο, που οι απόφοιτοί τους  εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που  σημαίνει ότι  μπορούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές,

(καθώς και  στην δεύτερη στήλη τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

       4ο

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας :

4ο

4ο

4ο

4ο

4ο

 4ο

4ο

4ο

 Πανεπιστήμιο Πειραιά

4ο

4ο

 4ο

4ο

4ο

4ο

4ο

1ο, 4ο

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4ο

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

4ο

4ο

4ο

4ο

40

1ο , 40

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

4ο

 Πανεπιστήμιο Κρήτης

4ο

Πανεπιστήμιο Πάτρας

4ο

4ο

 4ο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4ο

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

4ο

4ο

 Πάντειο Πανεπιστήμιο

1ο , 40

4ο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4ο

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4ο
4ο
2ο
  2ο,  4ο

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

        4ο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

4ο

.

Επίσης οι παρακάτω πτυχιούχοι των ΤΕΙ, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,  με την προϋπόθεση να είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

4

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νικη)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)    (Συγχωνεύτηκε)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)

4

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας     (Συγχωνεύτηκε)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας    (Συγχωνεύτηκε)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)  (Συγχωνεύτηκε)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση Δοίκηση Επιχειρήσεων)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων  2.Μάρκετινγκ)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση: Μάρκετινγκ

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)    (Συγχωνεύτηκε)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

.

Μελέτη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  – Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα: Ανάλυση των προοπτικών του επαγγέλματος του Οικονομολόγου στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην έξοδο από την κρίση (σελ.40- 49 υποχρέωση εγγραφής στο Ο.Ε.Ε).

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος:  web site: http://www.oe-e.gr/