Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 31/03/2024

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε  στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Πανελλαδικές 2023 – Βάσεις Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ: Γενική σειρά Ημερήσιων Λυκείων)

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ: Γενική σειρά Ημερήσιων Λυκείων)

 

Αρχεία Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Πανελλαδικές 2023

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

2. Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

5. Στατιστικά Προτιμήσεων ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6. Βάσεις εισαγωγής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

7. Βάσεις εισαγωγής ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

8. Στατιστικά Προτιμήσεων στα ΔΙΕΚ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για τα αποτελέσματα επιλογής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ 1.820 1.673 91.92 %
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 415 307 73.98 %

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων με ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα επιλογής 2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ 21752 16081
ΕΙΔΙΚΗ 151 150
ΣΥΝΟΛΟ 21903 16231

Πίνακας 3: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων για τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού 2023.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. 2023 ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 18460 13216 1846 112
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 1365 851 165 12
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 881 568 94 3
Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) 1650 1381 165 23
ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 80 65 9 0
ΣΥΝΟΛΟ 22436 16081 2279 150

 

 

Πανελλαδικές 2022

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

2. Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

5. Στατιστικά Προτιμήσεων ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6. Βάσεις εισαγωγής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

7. Βάσεις εισαγωγής ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

8. Στατιστικά Προτιμήσεων στα ΔΙΕΚ

Πανελλαδικές 2021

1. Βάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

2. Βάσεις ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 

3. ΓΕΛ ΕΠΑΛ Προτιμήσεις 

4. Βάσεις ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ 

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ αλλογενεις προτιμήσεις 

6. ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (2021-baseis_parallel_gen)

7. ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (2021-baseis_parallel_spe)

 

Πανελλαδικές 2020 Πανελλαδικές 2019 Πανελλαδικές 2018 Πανελλαδικές 2017 Πανελλαδικές 2016

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε: 16/03/2024

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

πηγή: Φ.253/11812/Α5  (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020)& (ΦΕΚ 2222 τ.Β’/26.05.2021) & (ΦΕΚ 2358 τ.Β’/12.05.2022)

.

Η παρουσίαση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ

.

.

Κωδ. Μηχ. Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) Ίδρυμα Παρατηρήσεις
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0176

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν.
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0212

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
0150

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1549

Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0161

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0355

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0352

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0320

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0346

Διοίκηση Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1605

Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1283

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
1656

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0240

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1607

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1544

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1282

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
1518

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1551

Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ.
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο Παν.
1303

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) 

Δ.Π.Θ. (νέο)
1606

Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0347

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1654

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0337

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1604

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1513

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1545

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1244

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0344 Μηχανικών Πληροφορικών  και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου (από το σχολικό έτος 2021-2022)
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο) 
0157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0180

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0144

Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0152

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη

Α.Π.Θ.
0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0400

Οργάνωσης & Διαχείρισης  Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου
0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
0333

Πληροφορικής (Αθήνας)

Ο.Π.Α.
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας
0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
1455

Τουρισμού (Κέρκυρα) 

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
0375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0155

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
 

Στρατιωτικές Σχολές

   

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Δ) 

Στρατ. Σχολές (από το σχολικό έτος 2021-2022)

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ)

Στρατ. Σχολές (από το σχολικό έτος 2021-2022)

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών  (Ε)

Στρατ. Σχολές (από το σχολικό έτος 2021-2022)
0867

Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.) (Θεσσαλονίκη)

Στρατ. Σχολές
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 

Στρατ. Σχολές
0880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης 

Στρατ. Σχολές
 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

   
0818

Σχολή Μηχανικών

Α.Ε.Ν.
0817

Σχολή Πλοιάρχων

Α.Ε.Ν.
 

Αστυνομικές Σχολές

   
0869  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές
0870

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές
 

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

   
0877

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σ.Π.Α.
0876

Σχολή Πυροσβεστών

Σ.Π.Α.
 

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

   
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

   
0614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

ΑΣΤΕ
0613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσής Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

ΑΣΤΕ

 

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

 

Δείτε επίσης:

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

 το άρθρο ενημερώθηκε: 14/03/2023

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

πηγή:   (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020) &  (ΦΕΚ 3209 τ.Β’/03.08.2020)ΦΕΚ 6231 τ.Β’/08.12.2022

.

Η παρουσίαση του 3ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023  : εδώ

.

Κωδ. Μηχ.

Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση)

Ίδρυμα Παρατηρήσεις
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) Δ.Π.Θ.
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0326

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1288

Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών  (νέο)
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0678

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1615

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0280

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0284

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας
1279

Γεωπονίας (Αμαλιάδα)

Παν. Πατρών (νέο)
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1422

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1289

Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών  (νέο)
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0212

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1425

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0679

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1426

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1277

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) 

Παν. Πατρών (νέο)
0294

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
1516

Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Καλαμάτα) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) 

Γεωπονικό Παν/μιο
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) 

Παν. Πατρών (νέο)
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου
0328

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ.
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
1613

Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1653

Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0685

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0680

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1558

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών (νέο)
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0295

Ιατρικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0302

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0304

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0301

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0300

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας
0299

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0307

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0308

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας
1245

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) 

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1515

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1274

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0681

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1614

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1553

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0290

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0306

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0682

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1617

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1651

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
1618

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1249

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1433

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1272

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0190

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0303

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0305

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0289

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0291

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0293

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
1273

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Παν. Πατρών (νέο)
0683

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1616

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1438

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1520

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0263

Χημείας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1629

Χημείας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου (νέο)
 

Στρατιωτικές Σχολές

   
0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Στρατ. Σχολές
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές
0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές
0836

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές
0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές
 

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

   
0877 Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σ.Π.Α.
0876 Σχολή Πυροσβεστών Σ.Π.Α.

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.  Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ  
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. 

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ

.

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

.

Δείτε επίσης:

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε στις 06/04/2024

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

πηγή: Φ.253/11812/Α5  (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020) & Φ.253/99129/Α5 (ΦΕΚ 3209 τ.Β’/03.08.2020) & (ΦΕΚ 2222 τ.Β’/26.05.2021) & ΦΕΚ 6231 τ.Β’/08.12.2022

.

Η παρουσίαση του 2ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ

.

.

Κωδ. Μηχ.

Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση)

Ίδρυμα Παρατηρήσεις
0225

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0227

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α.
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών (νέο)
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0779

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0280

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0284

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0283

Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
1279

Γεωπονίας (Αμαλιάδα)

Παν. Πατρών (νέο)
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.)

Α.Π.Θ.
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη – ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1422

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών (νέο)
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0212

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0275

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1277

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών (νέο)
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών (νέο)
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω

Παν. Δυτ. Αττικής
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0200

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου
0328

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ.
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0685

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
1276

Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών (νέο)
0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πελοποννήσου)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πατρών)

Παν. Πατρών
0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0249

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1555

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1432

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
0248

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης
0251

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών

Παν. Κρήτης
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου
1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0230

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0224

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1287

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών (νέο)
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0214

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου
0391

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0363

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0213

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0333

Πληροφορικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν.Θεσσαλίας
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν.Θεσσαλίας
0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα

Παν. Πατρών
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0318

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0253

Φυσικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1628

Φυσικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0263

Χημείας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1629

Χημείας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιώς
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. αιγαίου (νέο)

Στρατιωτικές Σχολές

0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές
0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0827

Ικάρων (ΣΙ) – Ελεγκτές Αεράμυνας

Στρατ. Σχολές
0821

Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι

Στρατ. Σχολές
0826

Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)

Στρατ. Σχολές

Ικάρων  (ΣΙ) Μετεωρολόγων  (ΜΤ) 

Στρατ. Σχολές
Ικάρων  (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής  Στρατ. Σχολές
0878

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές
0879

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι

Στρατ. Σχολές Διαθέσιμο το 2025
0880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές
0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές
0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

0818

Σχολή Μηχανικών

Α.Ε.Ν.
0817

Σχολή Πλοιάρχων

Α.Ε.Ν.

Αστυνομικές Σχολές

0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστ. Σχολές
0870

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

0877

Σχολή Αξιωματικών

Σ.Π.Α.
0876

Σχολή Πυροσβεστών

Σ.Π.Α.

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

0497

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ

.

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Δείτε επίσης:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε: 06/04/2024

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

πηγή: Φ.253/11812/Α5  (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020)

.

Η παρουσίαση του 1ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ

.

Κωδ. Μηχ. Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) Ίδρυμα Παρατηρήσεις
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ.  Αττικής
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (νέο)
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ.  Αττικής
0176 Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε (νέο)
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0135 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α
0137 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0186 Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας  (νέο)
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιώς
0179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
0148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0153 Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ.
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ.
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών (νέο)
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ.
0162 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0362 Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νησου
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0101 Θεολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) – Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ.
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Α.Σ.Κ.Τ.
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0108 Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
1284 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών (νέο)
0104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου
0177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΜ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. (νέο)
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας  (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. (νέο)
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα – Ε.Κ.Π.Α)  Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα – Πάντειο) Πάντειο Παν/μιο
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0117 Νομικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0121 Νομικής (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ.
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0172 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ.
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου  (νέο)
0107 Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ.
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0192 Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών
0138 Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ Ε.Κ.Π.Α.
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο Παν/μιο
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) Δ.Π.Θ. (νέο)
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0151 Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
  Στρατιωτικές Σχολές    
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές
  Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)    
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΕΑ Κρήτης
  Αστυνομικές Σχολές    
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές
  Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας    
0877 Σχολή Αξιωματικών Σ.Π.Α.
0876 Σχολή Πυροσβεστών Σ.Π.Α.
  Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής    
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
  Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)    
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΑΣΤΕ
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ

.

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Δείτε επίσης:

Αναζήτηση σχολών & τμημάτων Πανεπιστημίων ανά επάγγελμα

Ο συσχετισμός  σπουδών και επαγγελμάτων είναι ενδεικτικός. Εξάλλου κάθε τμήμα

Πανεπιστημίου  δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη  σε ένα μόνο επάγγελμα.

 Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η 

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

 

 

Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά πόλη

 

Εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που δείχνει τα τμήματα που λειτουργούν  σε κάθε πόλη. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε να παρουσιάζει τις ονομασίες των τμημάτων που λειτουργούν ήδη, καθώς και εκείνα που θα λειτουργήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ

Τμήματα εκτός Πανελλαδικών ή με ειδικές εξετάσεις – μερική συμμετοχή

το άρθρο ενημερώθηκε: 05/04/2024

Διαδικασία εισαγωγής στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών:

 

Η εισαγωγή στα παρακάτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :

Read More …

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Αναζήτηση σχολών και τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια)

και

Καθώς επίσης και τα τρία (3) Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου:

.