Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νέα Ακαδημαϊκή Οργάνωση)

Σύμφωνα και με το ΦΕΚ 39 τ.Α’/13.03.2024 η  νέα ακαδημαϊκή οργάνωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  έχει ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή 

Νομική Σχολή

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών 

Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή)

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Σχολή  Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ