ΕΠΑΛ – Τάξη Μαθητείας: Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος 2024-2025

Άνοιξε η πλατφόρμα για την προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος 2024-2025

Τo Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι άνοιξε η πλατφόρμα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για το έτος 2024-2025, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 31η Μαΐου 2024. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την προσφορά θέσεων Μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας αποσκοπεί στην αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελώντας ένα από τα πλέον πρωτοποριακά σχήματα μαθητείας ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο γνώσεις και δεξιότητες στον εργασιακό χώρο, στηρίζοντας ουσιαστικά τον θεσμό της Μαθητείας. Η εφαρμογή του ακολουθεί καθορισμένα προγράμματα σπουδών, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  Με το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υποστηρίζει την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων, προσφέροντας μια μαθησιακή διαδρομή που ενισχύει τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους και συμβάλλει στην ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι συνδυάζουν την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή και οδηγούνται στην πιστοποίηση των γνώσεων τους μετά από εξετάσεις σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Σε περιφερειακό επίπεδο ο θεσμός της μαθητείας υποστηρίζεται από τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) κάθε περιφέρειας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι αρμόδια για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την  τοπικών επιχειρήσεων για θέματα μαθητείας. Ο θεσμός της Μαθητείας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και έχει μεγάλη απήχηση στους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Προσφερόμενες ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2024-2025

1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
4. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
5. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
7. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
8. Γραφικών Τεχνών
9. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
12. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
13. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
14. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
15. Τεχνικός Οχημάτων
16. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
17. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
18. Αισθητικής Τέχνης
19. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
20. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
21. Βοηθός Νοσηλευτή
22. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
23. Βοηθός Φαρμακείου
24. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
25. Κομμωτικής Τέχνη

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση εδώ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ