ΠΜΣ: Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΠΜΣ: Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σοφοκλέους 1, γραφείο 104 Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210 3689457   E-mail: fskenteri@media.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη  Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση, την ερευνητική ενασχόληση και τη συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας και τη διερεύνηση των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας κι αποσκοπεί στην ανάλυση νέων εργαλείων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, που απαιτούνται στο σύγχρονο πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνεχών και σημαντικών αλλαγών. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων φυλλοροούν, τα αποκαλούμενα παλαιά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης φαίνεται να χάνουν την εμβέλειά τους. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούμε να θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας και στον  κόσμο και ενημερωνόμαστε  από διαφορετικές πηγές, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια, ακόμη και οι ιστοσελίδες των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Στόχος του ΠΜΣ «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» είναι να εξετάσει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Το ΠΜΣ εστιάζει στο δημοσιογραφικό πεδίο και τις αλλαγές που συντελούνται, τις ρυθμίσεις, το περιεχόμενο και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Αποσκοπεί οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του να αποκτήσουν μια στρατηγική και συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας,  έχοντας στόχο  να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε ένα εντελώς διαφορετικό – σε σχέση με το παρελθόν – και παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία, να τους εκπαιδεύσει σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στο πεδίο της επικοινωνίας, να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να  ανταποκριθούν στις νέες εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί από τη σύγκλιση και ψηφιοποίηση των μέσων επικοινωνίας, καθώς και από τις συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την οικονομική συνιστώσα.

Το ΠΜΣ στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» αποσκοπεί να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στα σύγχρονα δρώμενα καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέσων ενημέρωσης κι αποσκοπεί να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο καθώς και την αξιοποίηση των γνώσεων στο πεδίο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν διαλέξεις σχετικά με τη δομή, λειτουργία και πρακτικές της δημοσιογραφίας, καθώς το σύγχρονο γνωστικό οπλοστάσιο ενός δημοσιογράφου απαιτεί να μπορεί να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική και παγκόσμια κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοί του αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν δεξιότητες στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους εξοπλίσουν για να λειτουργούν ως επαγγελματίες  στα έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα.
 • να αποκτήσουν αναλυτικές ικανότητες ώστε ναι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων.
 • να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με τα δρώμενα και τις εξελίξεις του πεδίου των μέσων ενημέρωσης.
 • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές έρευνας, τεκμηρίωσης, συγγραφής, επεξεργασίας και δημοσίευσης ειδησεογραφικού περιεχομένου για διάφορα είδη μέσων ενημέρωσης,
 • να προσεγγίσουν  νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, «συναθροιστές» περιεχομένου κ.α.)

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «.Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (M.Sc. in Journalism and New Media).

Διάρκεια σπουδών :  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Tα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 650 ευρώ ανά εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

1) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

2) Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών) της/του υποψηφίας/ου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ).

Η Συνέλευση του Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί/ες διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται  πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  κατά την περίοδο Ιουνίου 2020. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Το ΠΜΣ μπορούν να εισαχθούν συνολικά δεκαέξι (16) φοιτήτριες/φοιτητές, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του ΠΜΣ.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη από τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μασημάτων, την ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,  καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μαθήματα

Α’ εξάμηνο

 • Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία
 • Το Θεσμικό πλαίσιο των Νέων Μέσων
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης

Β’ εξάμηνο

 • Πολυμεσική Δημοσιογραφία
 • Μέσα Κοινωνικής  Δικτύωσης και   Δημοσιογραφία
 •  Διαφήμιση, Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής   Δικτύωσης

Γ’ εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ