Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 28/12/2017

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση : Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310-891248, 2310-891281, 2310-891453,  Fax : 2310-891280  E mail: msasecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των Τμημάτων είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη Μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η υψηλή και ολοκληρωμένη κατάρτιση του καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας αποτελεί τον γινόμενο όρο της ουσίας, ως προς την φυσιογνωμία, την λειτουργία και προοπτική του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Η αντιστοιχία του τμήματος, με τα πανεπιστημιακά μουσικά Τμήματα εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής κ.ά.), αποτελεί ουσιώδες επιστημονικό κριτήριο και παράλληλα τεκμήριο ακαδημαϊκής – εκπαιδευτικής καινοτομίας ως προς την ίδρυση (1996), την λειτουργία (1998) και τους σκοπούς του στην Ελλάδα.

Στόχος, επομένως, και προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος (όπως απορρέει άλλωστε από τις επιταγές του ιδρυτικού του νόμου), είναι η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης αφενός, των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης, καθώς και της εξαγγελτικής – παραστατικής πράξης και αφετέρου, των παραμέτρων της μουσικής δημιουργίας και μελοποιϊας, εκφραζομένων από τους τομείς της Σύνθεσης και αντίστοιχα της Ποιητικής (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιϊα – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική) σε συνδυασμό, με την προσήκουσα θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους που προσδιορίζει αντίστοιχα το εύρος και η εμβέλεια των οικείων Κατευθύνσεων, κατά την διακριτή φυσιογνωμία και ιδιαιτερότητά των.

Σε συνέπεια με τον διακριτό ρόλο και τους προγραμματικούς του στόχους, το Τμήμα προάγει την δημιουργία πρότυπων μουσικών συνόλων, όπως Oρχήστρας, Xορωδίας, Συνόλων Παραδοσιακής Μουσικής και άλλων οργανικών και φωνητικών Συνόλων, που μπορούν να αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία στα μουσικά δρώμενα διεθνούς εμβέλειας, προβάλλοντας ιδιαίτερα τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής όπως αυτός διαμορφώνεται διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Λόγω της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και της εγνωσμένης αντιστοιχίας, το Τμήμα ΜΕΤ αποτελεί σε ιστορική προοπτική, την απαρχή της καλλιέργειας της μουσικής τέχνης στον πανεπιστημιακό τομέα των Α.Ε.Ι., συμβάλλοντας ενεργά στην προαγωγή της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διάρκεια σπουδών :4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών σε αρμονία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την φύση του αντικειμένου που θεραπεύει το τμήμα, επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους, τους συναφείς με τις καθορισμένες Κατευθύνσεις του απονεμόμενου πτυχίου:

 • Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής
 • Βυζαντινής Μουσικής
 • Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
 • Σύγχρονης Μουσικής

για την ολοκληρωμένη μουσική και καλλιτεχνική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση την επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωση των πτυχιούχων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική, Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής, Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία, Ελληνική Δημοτική Μουσική, Μουσική Ακουστική, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Εθνομουσικολογίας, Μουσική Παιδαγωγική, Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ, Αρμονία, Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας, Ιστορία και Επιστημολογικά Προβλήματα της Μουσικολογίας, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση, Πιάνο, Βυζαντινή Μουσική, Τραγούδι και Χορωδία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μουσική Εικονογραφία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Μουσικής, Συστήματα Μουσικής Αγωγής, Εξελικτική Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ξένη Γλώσσα, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα (αρμονία και έλεγχο μουσικών ακουστικών ικανοτήτων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • στην εκπαίδευση, δημόσια  (Γενικά και Μουσικά Σχολεία) και ιδιωτική (ωδεία, μουσικές σχολές)
 • σε ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς
 • ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, κινηματογράφο
 • στούντιο ήχου και εικόνας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων
 • βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους και μουσεία
 • σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, και σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή
 • σε χορωδίες και ιερούς ναούς
 • μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μουσικολόγου είναι τα αντίστοιχα του μουσικού, ενώ ακολούθως υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.
 • Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   και  το   ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 τ.Β΄/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία,  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόσον είναι διορισμένος στο Δημόσιο.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μουσικές Τέχνες στις εξής κατευθύνσεις:  α). Ευρωπαϊκή Μουσική: Ερμηνεία και Εκτέλεση, Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύνθεση  β). Διδακτική της Μουσικής γ). Θεωρία της Μουσικής και Μουσική Δημιουργία δ). Ελληνικός Λαϊκός Μουσικός Πολιτισμός: Ερμηνεία και Εκτέλεση, Ποιητική (Σύνθεση).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Μουσική και Κοινωνία με δύο κατευθύνσεις: α). Διδακτική της Μουσικής και β) Μουσικοθεραπεία. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:  

.

.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία