Εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδων

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Βαλκανιολόγος

Στοιχεία απο την μονογραφία του  Βαλκανιολόγου

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης των βαλκανικών λαών, ιδίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο, καθώς και της θέσης τους στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο Βαλκανιολόγος διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προσδιόρισε τις μετέπειτα διπλωματικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των βαλκανικών κρατών και επέφερε τεράστιες και πολυεπίπεδες μεταβολές τόσο στο εσωτερικό των κρατών αυτών όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ιδιαίτερο αντικείμενο ερευνάς του αποτελούν θέματα, όπως οι εθνοτικές διαφορές που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της κατοχής και τα συνακόλουθα προβλήματα συνοχής των βαλκανικών κρατών, οι οικονομικές καταστροφές και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση, η εξάρτηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις, το πολιτικό στίγμα αριστεράς και δεξιάς, ο συμβολικός ρόλος της Αντίστασης και του δωσιλογισμού, η κληρονομιά του εβραϊκού ολοκαυτώματος κ.ά. Ακόμη, ο συγκεκριμένος ειδικός ασχολείται με την ανάλυση της οικονομικής κυρίως και της θεσμικής δευτερευόντως προόδου που έχουν επιτύχει οι βαλκανικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ένταξης τους στην Ε.Ε., καθώς και τις άμεσες επιπτώσεις από την (πλήρη) ένταξη τους στην Ε.Ε.

Επίσης, εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη διαδικασία αυτή, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της Ν.Α. διεύρυνσης για την ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα, ο Βαλκανιολόγος εξετάζει την παρουσία των κρατών των Βαλκανίων στη σύγχρονη διεθνή ζωή, όπως αυτή προκύπτει από τις μεταξύ τους διμερείς σχέσεις καθώς και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς περιφερειακής (βαλκανικής), ευρύτερης ευρωπαϊκής και οικουμενικής εμβέλειας.

Τέλος, μελετά και αναλύει μια σειρά από άλλα θέματα, όπως ο ρόλος του Διεθνούς Δικαίου στην επίλυση των διεθνών κρίσεων στα Βαλκάνια, το επιχειρησιακό περιβάλλον και οι προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας στον βαλκανικό χώρο, η δυνατότητα Διαβαλκανικής και Παρευξείνιας οικονομικής συνεργασίας, η μακροοικονομική πολιτική των βαλκανικών χωρών, η αρχιτεκτονική κληρονομιά στα μεταπολεμικά Βαλκάνια κ.ά. 

 

Συνθήκες Εργασίας:

 

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και σχολικής τάξης, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου ή ως ερευνητής, σε χώρους γραφείων ή βιβλιοθηκών σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του αλλά και να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης γύρω από θέματα εθνικού, βαλκανικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες (Ιστορικούς, Λαογράφους, Εθνολόγους κ.ά.) για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 

 

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται σήμερα χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος

Η αγάπη για το διάβασμα, η κριτική ικανότητα, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, το ανοιχτό μυαλό, η ερευνητική διάθεση, η παρατηρητικότητα, η πρωτοτυπία σκέψης, η συνέπεια, η επιστημονική περιέργεια και η ιδιαίτερη μεθοδικότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, ο συγκεκριμένος ειδικός χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις ιστορίας, κοινωνικής και πολιτιστικής ανθρωπολογίας, εθνογραφίας, κοινωνιολογίας και αρχαιολογίας και να διακρίνεται από ευελιξία σκέψης, οξυδέρκεια, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, αντικειμενικότητα υπευθυνότητα και αμεροληψία.

 

 

 Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ