Μουσικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/10/2017

Ιόνιο  Πανεπιστήμιο

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση : Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα, Τ.Κ. 49 100
Τηλέφωνο :  26610 87504, 26610 87524, Fax  : 26610 26024, E-mail: music@ionio.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των Τμημάτων είναι να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη Μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλύπτει πέντε γνωστικές περιοχές της μουσικής θεωρίας και πράξης: α) Aνώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση β) Oργανική και Φωνητική Mουσική Eκτέλεση γ) Mουσική Tεχνολογία δ) Mουσική Παιδαγωγική ε). Mουσικές Eπιστήμες. Επίσης προσφέρει πλήρη κατάρτιση σε σπάνιους και μοναδικούς κλάδους, όπως η Παλαιά Mουσική, το Εκκλησιαστικό Όργανο, η Τζαζ, η Hλεκτροακουστική Mουσική ή η Mουσικοθεραπεία.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: α). Μουσική Σύνθεση β). Μουσική Εκτέλεση γ). Μουσικές Επιστήμες. Οι δύο πρώτες εξασφαλίζουν επαγγελματική επάρκεια σε συνθέτες, εκτελεστές οργάνων, τραγουδιστές και μαέστρους χορωδίας ή ορχήστρας, ενώ η τρίτη επισφραγίζει την επάρκεια στη Mουσική Παιδαγωγική, τη Mουσική Tεχνολογία ή τη Mουσικολογία.

Μια από τις κατευθύνσεις επιλέγεται από τον φοιτητή και αναγράφεται τελικά στο πτυχίο του. Η κατεύθυνση του πτυχίου πιστοποιεί επαγγελματική επάρκεια αλλά όχι εξειδίκευση. Η εξειδίκευση εξασφαλίζεται και πιστοποιείται με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Κάθε κατεύθυνση χωρίζεται άτυπα σε υποκατευθύνσεις με διαφορετικά αντικείμενα και διαφορετικά προαπαιτούμενα για τα πτυχιακά μαθήματα. Τα πτυχιακά μαθήματα είναι τρία και είναι αυτά που καθορίζουν την κατεύθυνση. Τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων προσφέρονται και ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική, Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής, Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία, Ελληνική Δημοτική Μουσική, Μουσική Ακουστική, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Εθνομουσικολογίας, Μουσική Παιδαγωγική, Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ, Αρμονία, Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας, Ιστορία και Επιστημολογικά Προβλήματα της Μουσικολογίας, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση, Πιάνο, Βυζαντινή Μουσική, Τραγούδι και Χορωδία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μουσική Εικονογραφία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Μουσικής, Συστήματα Μουσικής Αγωγής, Εξελικτική Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ξένη Γλώσσα, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα (αρμονία και έλεγχο μουσικών ακουστικών ικανοτήτων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • στην εκπαίδευση, δημόσια  (Γενικά και Μουσικά Σχολεία) και ιδιωτική (ωδεία, μουσικές σχολές)
 • σε ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς
 • ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, κινηματογράφο
 • στούντιο ήχου και εικόνας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων
 • βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους και μουσεία
 • σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, και σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή
 • σε χορωδίες και ιερούς ναούς
 • μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μουσικολόγου είναι τα αντίστοιχα του μουσικού, ενώ ακολούθως υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.
 • Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   και  το   ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 τ.Β΄/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία,  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόσον είναι διορισμένος στο Δημόσιο.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Επίσης και νέο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα σπουδών στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας, με ειδικεύσεις: α) Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής β) Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης γ) Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής.
 • Κατεύθυνση Μουσικής Ερμηνείας, με ειδικεύσεις: α) Όργανα ορχήστρας (στο εκάστοτε όργανο) β) Πληκτροφόρα όργανα (στο εκάστοτε όργανο) γ) Νυκτά έγχορδα δ) Παιδαγωγική μουσικού οργάνου (στο εκάστοτε όργανο) ε) Παλαιά Μουσική στ)Μονωδία ζ) Διεύθυνση Χορωδίας Παλαιάς Μουσικής η) Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας θ)Διεύθυνση Ορχήστρας
 • Κατεύθυνση Μουσικολογίας, με ειδικεύσεις: α) Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική β) Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική γ) Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική δ) Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική 4) Κατεύθυνση Μουσικής Τζαζ, με ειδικεύσεις: α) Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ β) Εκτέλεση Τζαζ  Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία