Μουσικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/10/2017

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φιλοσοφική  Σχολή

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση :  Πανεπιστημιούπολη –Ζωγράφου Τ.Κ. 15784-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7277541, 210-7277772, 210-7277302, FAX: 210-7277874 Εmail : minag@music.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος   είναι να αναδείξει  ικανούς επιστήμονες, ώστε να ασχοληθούν με τη Μουσικολογία, τη Μουσικολογική έρευνα και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα που έχει ως στόχο την προαγωγή ενός ευρύ και συμπαγούς τρόπου σκέψης στο επιστημονικό πλαίσιο των μουσικών σπουδών. Τα πεδία που αναπτύσσει το τμήμα είναι η ιστορική και συστηματική μουσικολογία, η εθνομουσικολογία και πολιτισμική ανθρωπολογία, η μουσική τεχνολογία και πληροφορική, η μουσική παιδαγωγική και ψυχολογία και η Βυζαντινή μουσικολογία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ με τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα και τις μεθοδολογίες των επιμέρους πεδίων και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και διανοητική ευελιξία, εφόδια απαραίτητα στην μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της μουσικής. Οι κατευθύνσεις που παρέχει το τμήμα είναι: α). Ιστορική Μουσικολογία – Συστηματική Μουσικολογία β). Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία γ). Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου δ).  Βυζαντινή Μουσικολογία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική, Γενική Επισκόπηση Ιστορίας της Μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής, Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία, Ελληνική Δημοτική Μουσική, Μουσική Ακουστική, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, Ειδικοί Τομείς Εθνομουσικολογίας, Μουσική Παιδαγωγική, Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ, Αρμονία, Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας, Ιστορία και Επιστημολογικά Προβλήματα της Μουσικολογίας, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση, Πιάνο, Βυζαντινή Μουσική, Τραγούδι και Χορωδία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μουσική Εικονογραφία, Μουσική Παιδαγωγική, Διδακτική της Μουσικής, Συστήματα Μουσικής Αγωγής, Εξελικτική Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ξένη Γλώσσα, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα (αρμονία και έλεγχο μουσικών ακουστικών ικανοτήτων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • στην εκπαίδευση, δημόσια  (Γενικά και Μουσικά Σχολεία) και ιδιωτική (ωδεία, μουσικές σχολές)
 • σε ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς
 • ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, κινηματογράφο
 • στούντιο ήχου και εικόνας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων
 • βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους και μουσεία
 • σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, και σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή
 • σε χορωδίες και ιερούς ναούς
 • μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του μουσικολόγου είναι τα αντίστοιχα του μουσικού, ενώ ακολούθως υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.
 • Όταν εργάζεται ως μουσικός στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   και  το   ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ 2279 τ.Β΄/10.11.2008) για τον καθορισμό των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία,  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα, εφόσον είναι διορισμένος στο Δημόσιο.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μουσικολογία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη  Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ε.Κ.Π.Α.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία