Ερώτηση της ημέρας: Ποια τμήματα παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου;

Ερώτηση της ημέρας: Ποια τμήματα παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου ;

Οι πτυχιούχοι των παρακάτω τμημάτων έχουν μεταξύ άλλων την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο ΠΕ 02.  Δηλαδή έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των φιλολόγων. 

Τα προγράμματα σπουδών περιέχουν καθ’ ελάχιστον τα απαραίτητα μαθήματα για την εκπαίδευση στην ειδικότητα των φιλολόγων (ΠΕ 02) και δίνουν δυνατότητα ειδίκευσης σ’ επιμέρους κατευθύνσεις  ανάλογα με το τμήμα. Τέλος παρέχουν στους πτυχιούχους τους  την αναγκαία πιστοποίηση της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίες τους επιτρέπουν μεταξύ άλλων

1) να γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄, και

2) να προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3 848/2010, άρθρο 8.

Αναλυτικά τα τμήματα ανά πανεπιστήμιο είναι τα εξής:

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Η εισαγωγή για όλα τα ανωτέρω τμήματα γίνεται για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων από το

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ