{0104} : Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης  Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Έδρα :

Διεύθυνση :  Παλαιό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα

Τηλέφωνο :  27210 65101, 27210 65116, 27210 65103 Fax 27210 65112 Ε-mail: hamcc-secr@uop.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατα­νόηση των ιστορικών φαινομένων και στη μελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελ­θόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος.

Επίσης βάσει του Προεδρικού διατάγματος 118, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102 τ.Α’/05.05.2003 τκαι με το οποίο συστάθηκε το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, “Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών έχει ως αποστολή

α) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας,

β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,

γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και

δ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Είναι το μόνο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας που περιλαμβάνει το καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτισμικής Διαχείρισης και στους δύο Θεματικούς του Κύκλους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τμήματος να διευρύνουν τις δυνατότητες εξευρέσεως εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών εναρμονίζει τις παραδοσιακές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με το σύγχρονο επιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Διαχείρισης. Είναι πανελλαδικά το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα, που συνδύασε στον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τις επιστήμες αυτές. Με έμφαση στην διεπιστημονικότητα εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των πολιτισμικών πόρων, και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Τμήματος ενισχύεται περαιτέρω από τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας και Ενάλιας Αρχαιολογίας, καθώς και την Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει το καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτισμικής Διαχείρισης και στους δύο θεματικούς του κύκλους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τμήματος να διευρύνουν τις δυνατότητες εξευρέσεως εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς. Κατά το Δ΄ εξάµηνο και ειδικότερα, εντός του μηνός Μαΐου, οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσµευτικά µια από τις δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος:

α) Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών
β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών

Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών τους, μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα επιλογής μόνο κατά το ΣΤ’ εξάμηνο της φοίτησης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό, Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, Τοπογραφία: Ιερά Ολυμπίας, Δελφών, Δήλου, Αττικής Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική της αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Μεσοβυζαντινή Αρχαιολογία, Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Ελληνική Επιγραφή, Θέματα στην Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία, Αρχιτεκτονική (Διαχρονικά), Θέματα Ζωγραφικής Παλαιογραφία-Κωδικολογία Βιοαρχαιολογία – Αρχαίο Περιβάλλον, Οικονομία-Νομισματική, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Αγγειογραφίας, Παλαιοχριστιανική Γλυπτική-Μικροτεχνία, Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως, Παλαιογραφία – Κωδικολογία.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο συνδυασμός της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με τη Διαχείριση των Πολιτισμικών Αγαθών διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν:

  • Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα:

○ την αρχαιολογική υπηρεσία,

○  επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα,
○ τουριστικές υπηρεσίες,
○ εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
○ εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης σύγχρονων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων,
○ ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.

  • Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε αντικείμενα, που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
  • Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχαιολόγων, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320 τ.Α΄/17.10.77).
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ιστορικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.  Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικός, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0104

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023: 0,85

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.880

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.035

Επαγγελματικό Λύκειο:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ