{0189} : Φιλολογίας (Καλαμάτα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

 Τμήμα Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Παλαιό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα

Τηλέφωνο: 27210 65114, 27210 65112  E-mail: phil-secr@uop.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας του πολιτι­σμού όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γρα­πτά μνημεία.

Ακόμη, το Τμήμα παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος «Το Τμήμα Φιλολογίας έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία και γλωσσολογία και να μελετά τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να συμβάλει στη μελέτη της επίδρασης της βυζαντινής κληρονομιάς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και των στοιχείων που διαμορφώνουν σήμερα την οικουμενικότητά του».

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας διαρκούν τέσσερα έτη ή ισοδύναμα οκτώ εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα θεματικού κύκλου. Τα μαθήματα κορμού είναι τα θεμελιώδη μαθήματα του τμήματος Φιλολογίας και διδάσκονται σε όλους τους φοιτητές στη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων. Πριν από το πέμπτο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει έναν από τους εξής δύο θεματικούς κύκλους εξειδίκευσης που προσφέρει το  Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Θεματικός Κύκλος Μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας
  • Θεματικός Κύκλος Μαθημάτων Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας συνδυάζει τα παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα με νέες ειδικότητες.

Παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Φιλολογίας είναι: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Λατινικά, Γενική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλολογία, Λαογραφία, Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία, Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία, Παλαιογραφία, Παπυρολογία, Παιδαγωγικά.

Νέες ειδικότητες που δεν διδάσκονται σε κανένα Τμήμα Φιλολογίας της χώρας, όπως η ειδική διδακτική  των φιλολογικών μαθημάτων, η ειδική διδακτική για πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η ειδική διδακτική για παιδιά με ειδικές ανάγκες και η χρήση εφαρμογών λογισμικού στην φιλολογική έρευνα με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και Ικανότητες του Απόφοιτου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας:

 • Διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται βασικά στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της κλασικής φιλολογίας (αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας), της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας, της ιστορικής γλωσσολογίας, της λαογραφίας και της ειδικής παιδαγωγικής.
 • Είναι σε θέση να εμβαθύνουν αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα ακόλουθα πεδία της ειδικότητας τους: αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και γραμματεία, βυζαντινή γραμματεία και νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
 • Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της κλασικής φιλολογίας, της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας που τους επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά εμβληματικά κείμενα της αρχαίας, βυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθώς επίσης να προσεγγίζουν ερμηνευτικά και γλωσσικά κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας.
 • Κατέχουν τις παιδαγωγικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να μεταδώσουν τις προαναφερθείσες γνώσεις με αρτιότητα και αποτελεσματικότητα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Φιλολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ομηρικό Έπος, Ιστοριογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία, Γενική γλωσσολογία Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Λαογραφία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Φωνητική Μορφολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Διδακτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ιστοριογραφία, Νεοελληνική Κριτική και Δοκίμιο, Συστήματα Γραφής, Θεατρολογία, Συγκριτική Γραμματολογία, Διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα, Προβλήματα Διακειμενικών σχέσεων, Φιλοσοφία, Λατινική Γλώσσα, Λυρική Ποίηση – Ελεγεία, Επίγραμμα, Γραμματική, Παπυρολογία, Λυρική Ποίηση, Ρητορική, Αρχαία Ελληνική Ποίηση, Κοινωνιογλωσσολογία Ιστορία της Γλωσσολογίας, Παλαιογραφία, Ιστοριογραφία, Τραγωδία, Ρητορική, Ποίηση κ.ά.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και θεματικό κύκλο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • σε Εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • σε εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο.
 • ως καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K.).
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων).
 • σε ερευνητικά κέντρα.
 • σε Θεατρικούς Οργανισμούς και  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0189

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 30 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.310

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.510

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ