{0138} : Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/04/2024

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα  Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου  74 100  ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνο:  28310 77215-6  Fax: 28310 77241 E-mail: gram@fks.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) προήλθε ιστορικά από τους κόλπους της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής (1977-1983) και ιδρύθηκε μαζί με τα άλλα Τμήματα της σημερινής Φιλοσοφικής Σχολής με το Π.Δ. 103, το 1983.

Το τμήμα έχει ως αποστολή του:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη Φιλοσοφία, τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στον πτυχιούχο του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή του για την επιστημονική και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προάγει τη μελέτη της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών, τόσο αυτόνομα, όσο και στις ποικίλες μεταξύ τους διασυνδέσεις, επιδιώκοντας την υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία αυτών των πεδίων.

Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει στους πτυχιούχους του τμήματος ευρεία παιδεία στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και εκπαίδευση σε διαφορετικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα μαθήματα που προσφέρονται από τα δύο άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, δίνουν σε όσους το επιθυμούν τη δυνατότητα να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνδυάζει τη Φιλοσοφία, με την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Ανθρωπολογία και τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με στόχο τη συστηματική εξέταση και διερεύνηση των θεμελιωδών ερωτημάτων για την ανθρώπινη ύπαρξη, τη γνώση και την κοινωνία. Το Τμήμα υπηρετεί την έρευνα στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Με τη διδασκαλία γνωστικών πεδίων της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Η διδασκαλία των μαθημάτων, τα σεμινάρια, οι πρακτικές ασκήσεις και η ένταξη σε εργαστήρια στοχεύουν στην παροχή θεωρητικής, επιστημολογικής και εμπειρικής γνώσης που υποστηρίζεται από μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να επιλέξουν έγκαιρα από το τέλος του 4ου εξάμηνου σπουδών έναν από τους δύο τομείς του Τμήματος και στη συνέχεια να επιλέξουν ειδικότερα στην εμβάθυνση ενός ιδιαίτερου γνωστικού πεδίου της αρεσκείας τους με την παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής.

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο [υπό θεσμοθέτηση] Κατευθύνσεις Σπουδών: (1) Φιλοσοφίας, (2) Κοινωνικών Επιστημών. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών κατά τη δήλωση μαθημάτων του πέμπτου (5ου) εξαμήνου σπουδών τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οντολογία, Εισαγωγή στη Πολιτική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Η Ορθολογικότητα της Επιστήμης και η Εξέλιξη των Επιστημονικών Θεωριών, Η Έννοια της Ουσίας και η Νεότερη Φιλοσοφία, Θέματα της Σύγχρονης Φιλοσοφικής Κριτικής. Η Κριτική της Σύγχρονης Ορθολογικότητας, Ανάλυση Φιλοσοφικών Κειμένων, Θέματα Πολιτικής και Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Γαλλικός Διαφωτισμός, Φιλοσοφικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γενική Διδακτική, Κοινωνιολογία, Δυσκολίες Μάθησης, Θεωρίες και Μέθοδοι Διδασκαλίας, Σχολική Παιδαγωγική κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση και ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής και έχουν, καταρχήν, τις δυνατότητες απασχόλησης ενός φιλολόγου:

 • Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική).
 • Καθηγητές/Εκπαιδευτές σε διάφορες Σχολές (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολή τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κ.ά.)
 • Σε εργασίες με φιλολογικό περιεχόμενο: επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση κ.ά.
 • Σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • Σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • Σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια εκδόσεων)
 • Σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

Επιπλέον, ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών τους και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής τους κατάρτισης (μετά από μεταπτυχιακές σπουδές) μπορούν να εργασθούν:

 • Ως Σύμβουλοι Αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ως Κοινωνιολόγοι
 • Σε Ιδρύματα προστασίας του παιδιού
 • Σε Κέντρα Ερευνών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0138

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.930

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.170

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ