Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πάτρα

Πανεπιστήμιο Πατρών:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
  • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
  • Πληροφορική
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ