{0103} : Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/09/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Θεολογική Σχολή 

  Τμήμα Θεολογίας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 996980-1  Fax: 2310 996991 E-mail : info@theo.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  Τμήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, την ιστορική πορεία της εκκλησίας και γενικότερα τη χριστιανική πίστη και παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα  το  τμήμα  Θεολογίας  προσφέρει  στους φοιτητές τους τη δυνατότητα να ερευνούν και να μελετούν την Ορθόδοξη Θεολογία, καλλιεργούν τους Πρακτικούς Κλάδους της Θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Σύγχρονα Ιδεολογικά Ρεύματα), αλλά και να δημιουργούν την απαραίτητη επικοινωνία  Εκκλησίας – Κοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το  Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας καθώς και στη μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού. Βασικός στόχος είναι να προετοιμάσει θεολόγους εκπαιδευτικούς για να στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς για να στελεχώσουν την Εκκλησία, στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και να εργαστούν σε πολιτιστικούς ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς, επιστήμονες ικανούς τόσο να μελετούν τη χριστιανική και ιδιαίτερα την Ορθόδοξη Θεολογία όσο και γενικότερα την ποικιλομορφία του θρησκευτικού φαινομένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές συμμετέχουν ύστερα από αίτησή τους και επιλέγονται βάσει κριτηρίων στο πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών” του Τμήματος Θεολογίας, το οποίο έχε διάρκεια δυο μηνών και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: α. Πρακτική άσκηση διδακτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β. Πρακτική άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και μητροπόλεις, γ. Πρακτική άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, τους Ο.Τ.Α και σε Μ.Κ.Ο. Υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές είναι η Άσκηση Διδακτικής του μαθήματος των θρησκευτικών, η οποία πραγματοποιείται σε Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή στη Θρησκειολογία, Εισαγωγή στην επιστήμη της Θεολογίας, Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην πατερική σκέψη και Αγιολογία, Γενική Κοινωνιολογία, Τα σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα Ερμηνεία Επιστολών του Αποστόλου Παύλου, Ιστορία της Ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας, Λειτουργική, Ποιμαντική Θεολογία, Διαθρησκειακός διάλογος, Εισαγωγή στη Θεολογική Γνωσιολογία, Οικουμενική κίνηση, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην Ηθική, Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών, Χριστιανική ηθική, κ.α.   

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο:  εδώ 

Περισσότερα στοιχεία:

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

 Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να αναδειχτεί ως ικανός θεολόγος επιστήμονας ακολουθώντας επιπλέον κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή να εργαστεί ως καθηγητής θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις για διορισμό στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μπορεί επίσης να γίνει κληρικός τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο ελληνισμό της διασποράς (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ασία), ενώ παράλληλα μπορεί να στελεχώσει ως λαϊκός διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).      

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Θεολόγου ως εκπαιδευτικού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985).   Καθώς επίσης, εφόσον  υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.           

Άλλες πληροφορίες:

Κληρικοί και μοναχοί μπορούν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0103

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Αρχαία Ελληνικά : 25 %  

Ιστορία : 25 %  

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.750

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 9.550

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ