Κτηνιατρικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 29/09/2018

 Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα  Κτηνιατρικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Τρικάλων 224,  43100  Καρδίτσα

Τηλέφωνο: 24410 66000, Fax : 24410 66041, E-mail g-vet@vet.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, που θα ασχοληθούν:

 • με την προστασία της υγείας των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς,
 • με τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και
 • με τη διενέργεια αστυκτηνιατρικών ελέγχων των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Ήδη από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει 385 Κτηνίατροι και έχουν απονεμηθεί 36 Διδακτορικά Διπλώματα. Επίσης, από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απέκτησαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 103 απόφοιτοι.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί την κτηνιατρική επιστήμη και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την κτηνιατρική επιστήμη και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων όπως την υγεία των παραγωγικών ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών κλπ) καθώς και την υγεία των ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, αλόγου, εξωτικών ειδών κλπ),της αύξησης και βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους  (ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο) και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.

Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κτηνιατρικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Χημεία, Βιοχημεία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική, Φυσιολογία, και Φαρμακολογία, Γενική Ζωοτεχνία, Ευζωία και Συμπεριφορά των Ζώων, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Βιοστατιστική, Εκτροφή των ζώων, Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος, Παθογόνοι Παράγοντες, Επιδημιολογία, Επιστήμες Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων Ζ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Ζ.Π., Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας των Θηραμάτων & του Μελιού, Κλινικές Επιστήμες, Αρχές Ακτινολογίας, Εισαγωγή στη Χειρουργική, Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Παθολογία, Χειρουργική και Παθολογική Ανατομική του Κυκλοφορικού, του Αίματος, του Λεμφικού, του Αναπνευστικού και του Ουροποιητικού Συστήματος των Ζώων, Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογική Ανατομική του Γεννητικού Συστήματος των Σαρκοφάγων. Παθολογία Μαστού Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία, Επιστήμες Τροφίμων, Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στους παρακάτω τομείς:

Δημόσιος Τομέας:
Δημόσιος Υπάλληλος. Στην κατηγορία των Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι Κτηνίατροι που εργάζονται στα διάφορα υπουργεία και τους οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, είτε ως μόνιμο, είτε ως εποχιακό προσωπικό.

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικά Εργαστήρια, Υπηρεσίες Ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης)
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Νομών, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Αστυκτηνιατρικές Υπηρεσίες)
 • ΕΛΓΑ (Εκτιμήσεις απωλειών ζωικού κεφαλαίου) – Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
 • Υπηρεσίες Διευθύνσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιθεωρητές)
 • Νοσοκομεία(έλεγχος Τροφίμων ζωικής προέλευσης)
 • Σταθμούς Κτηνιατρικού Υγειονομικού Ελέγχου
 • Κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

Ιδιωτικός Τομέας:
Ιδιωτικός Υπάλληλος. Ο Κτηνίατρος ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε: Φαρμακευτικές και Κτηνοτροφικές εταιρείες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών, επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, κρεατοσκευάσματα, ψάρια, αυγά), ιχθυοκαλλιέργειες, γεωργό – κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί.

Ελεύθερος Επαγγελματίας:
Ελεύθερος Επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο κτηνίατρος που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο κτηνίατρος ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με: Εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, Ιατρεία και κλινικές μη παραγωγικών ζώων, Μικροβιολογικά και βιοχημικά Εργαστήρια, Μελετητής, Περίθαλψη παραγωγικών ζώων και σύμβουλος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Εκτέλεση προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, Επιστημονικός συνεργάτης σε φορείς εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σύμβουλος σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Εκπαίδευση:

Ακαδημαϊκός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων και η επιλογή στις διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα ενώ η ορθότητα και η νομιμότητά τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Ο Κτηνίατρος στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με τον τομέα των μελετών. Για να γίνει ένας κτηνίατρος μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα 4 ετών από τη λήψη του πτυχίου του. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο των Μελετητών που πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, γίνεται μελετητής με πτυχίο Α’ τάξης.    Μετά την λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί ο μελετητής κτηνίατρος να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, στον τύπο και στις Νομαρχίες. Έχουν θεσπιστεί 27 κατηγορίες μελετητών, σύμφωνα με το Π.Δ 541/78 και το Π.Δ 256/98.

Ο κτηνίατρος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι 2 κατηγορίες μελετών, και συγκεκριμένα από την από την κατηγορία 23 «Γεωργικές Μελέτες» (Γεωργό-οικονομικές, Γεωργό-τεχνικές, Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργό-κτηνοτροφικές, Προγραμματισμού, Γεωργό-κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) και την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες». Οι κτηνίατροι μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές του ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την έγκριση κτηνιατρικών φαρμάκων.

Παράλληλα μπορούν να συμμετέχουν ως εθνικοί αντιπρόσωποι σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των κτηνιατρικών φαρμάκων, των προσθετικών των τροφίμων και των ζωοτροφών, των καταλοίπων των φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, των εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων.  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   :

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/29.12.2000).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/29.12.2000),
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Κτηνίατρος, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :