{0308} : Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αγγλική κτηνιατρική ορολογία Ι1
1.2Γενετική4
1.3Γενικές αρχές βιοχημείας4
1.4Διατροφή των ζώων και στοιχεία βιολογίας φυτών5
1.5Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νομοθεσία Ι4
1.6Μακροσκοπική ανατομική Ι6
1.7Μικροσκοπική ανατομική Ι5

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.8Αρχές φυσικής και ακτινοπροστασίαςστην κτηνιατρική επιστήμη1
1.9Ζωολογία1

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αγγλική κτηνιατρική ορολογία ΙΙ1
2.2Βιοχημεία του μεταβολισμού4
2.3Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νομοθεσία ΙΙ4
2.4Μακροσκοπική ανατομική ΙΙ6
2.5Μελισσοκομία και μελισσοπαθολογία1
2.6Μικροσκοπική ανατομική ΙΙ5
2.7Φυσιολογία Ι8

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.8Κυτταρική και μοριακή βιολογία1
2.9Οικολογία1

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Βιοστατιστική3
3.2Γενική μικροβιολογία6
3.3Ιχθυολογία, υδρόβια πανίδα και υδατοκαλλιέργειες5
3.4Κτηνιατρική δεοντολογία και νομοθεσία1
3.5Οικονομία υγείας των ζώων3
3.6Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης και σχετική νομοθεσία4
3.7Φυσιολογία ΙΙ8

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Ανοσολογία4
4.2Γενική παθολογία7
4.3Γενική παθολογική ανατομική4
4.4Διαγνωστική μικροβιολογία5
4.5Παρασιτολογία και παρασιτικά νοσήματα Ι4
4.6Φαρμακολογία5

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.7Μοριακή μικροβιολογία και παρασιτολογία1
4.8Προϊόντα μελισσοκομίας
1

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ειδική παθολογική ανατομική4
5.2Ιχθυοπαθολογία και διαχείριση υγείας υδρόβιων οργανισμών5
5.3Λοιμώδη νοσήματα και σχετική νομοθεσία Ι4
5.4Μαιευτική και αναπαραγωγή Ι3
5.5Παθολογία ζώων συντροφιάς Ι4
5.6Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι4
5.7Παρασιτολογία και παρασιτικά νοσήματα ΙΙ 4
5.8Τοξικολογία1

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.9Εισαγωγή στην εντατική θεραπεία1
5.10Εκτροφή/Παθολογία σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών (πλην ιχθύων),1
5.11Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική1
5.12Ζωοανθρωπονόσοι μέσω προσέγγισης ενιαίας υγείας1
5.13Συγκριτική παθολογική ανατομική και ζωικά πρότυπα νοσημάτων του ανθρώπου1

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Γενική χειρουργική και οφθαλμολογία5
6.2Κτηνιατρική επιδημιολογία3
6.3Λοιμώδη νοσήματα και σχετική νομοθεσία ΙΙ4
6.4Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙ3
6.5Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙ5
6.6Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙ5
6.7Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και σχετική νομοθεσία1
6.8Πρακτική άσκηση1

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.9Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης αναισθησιολογικού εξοπλισμού1
6.10Γενική ιστοπαθολογία ζωικών οργανισμών1
6.11Εξειδικευμένα μαθήματα ερμηνείας αποτελεσμάτων εξετάσεων κλινικής διαγνωστικής στα ζώα συντροφιάς1
6.12Επιλεγμένα νοσήματα της άγριας πανίδας1

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία4
7.2Διαγνωστική παθολογική ανατομική – Κτηνιατροδικαστική Ι3
7.3Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙΙ3
7.4Ορθοπεδική χειρουργική3
7.5Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙΙ4
7.6Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙΙ4
7.7Παθολογία πτηνών Ι3
7.8Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία Ι
4
7.9Φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής αρσενικών θηλαστικών ζώων και τεχνητή σπερματέγχυση2

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Απεικονιστική διαγνωστική3
8.2Διαγνωστική παθολογική ανατομική – Κτηνιατροδικαστική IΙ3
8.3Κλινική φαρμακοθεραπεία και φαρμακευτική1
8.4Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙV4
8.5Παθολογία ζώων συντροφιάς IV3
8.6Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙV3
8.7Παθολογία πτηνών ΙΙ3
8.8Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία II, πιστοποίηση και σύνταξη εκθέσεων5
8.9Χειρουργική μαλακών ιστών5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική I
4
9.2Πρακτική άσκηση στη διαγνωστική παθολογική ανατομική και την κτηνιατροδικαστική Ι3
9.3Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών Ι6
9.4Πρακτική άσκηση στην παθολογία ζώων συντροφιάς Ι 4
9.5Πρακτική άσκηση στην παθολογία παραγωγικών ζώων Ι3
9.6Πρακτική άσκηση στην παθολογία πτηνών Ι2
9.7Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίμων Ι6

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.8Εξειδικευμένα μαθήματα αναπαραγωγής βοοειδών2
9.9Εξειδικευμένα μαθήματα δερματολογίας ζώων συντροφιάς2
9.10Εξειδικευμένα μαθήματα παθολογίας της γάτας2
9.11Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών στη χοιροτροφία και πτηνοτροφία2

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διαχείριση υγείας ζωικών πληθυσμών1
10.2Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική IΙ4
10.3Πρακτική άσκηση στη διαγνωστική παθολογική ανατομική και την κτηνιατροδικαστική ΙΙ3
10.4Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών ΙI5
10.5Πρακτική άσκηση στην παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙ5
10.6Πρακτική άσκηση στην παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙ3
10.7Πρακτική άσκηση στην παθολογία πτηνών IΙ2
10.8Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίμων ΙI5
10.9Σχεδιασμός σταδιοδρομίας, διαχείριση κτηνιατρείων και σχετική νομοθεσία1

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (1)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.10Εξειδικευμένα μαθήματα αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς,1
10.11Εξειδικευμένα μαθήματα αναπαραγωγής μικρών μηρυκαστικών1
10.12Όγκοι ζώων συντροφιάς1
10.13Ποιότητα και έλεγχος τροφίμων και σχετική νομοθεσία1
10.14Φυσιοθεραπεία των ζώων συντροφιάς1

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ