{0612} : Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος).

Έδρα :

Διεύθυνση : Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. Χίος 82100

Τηλέφωνο:  22710 35300 Fax : 22710 35399  E-mail: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο, είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού.

Το νεοσύστατο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού  της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο (ΦΕΚ 17 τ.Α’/15.02.2017), έχει ως αποστολή αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει συστηματικά επιστήμονες ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε φοιτητή/τριας, με τις Κατευθύνσεις «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Στο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπονται διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καθώς και ποικίλες συνέργειες με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας γενικότερα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.

Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομικής, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, της στατιστικής, των ξένων γλωσσών, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία, κατά περίπτωση:

 • Εξετάζουν τις ιδιομορφίες του τουριστικού σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης,
 • Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης,
 • Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του τουριστικού περιβάλλοντος.

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων που η διδασκαλία τους οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση των φοιτητών/τριών. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να δώσουν έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 • Κατεύθυνση Α’: Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού, και κυρίως στο σχεδιασμό, στην πολιτική και στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, αλλά και φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται σε μακρο-επίπεδο με ζητήματα τουρισμού. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στο γνωστικό χώρο του Σχεδιασμού και της Πολιτικής του Τουρισμού.

 • Κατεύθυνση Β’: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφόρων πτυχών της διοίκησης, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων, με παράλληλη μελέτη της λειτουργίας διαφορετικών ειδών τουριστικών επιχειρήσεων όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις διανομής τουριστικών προϊόντων, κ.ά. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στον γνωστικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία, Μικροοικονομική, Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εισαγωγή στην  Πληροφορική, Επιχειρηματική Στατιστική, Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά, Τουριστική Οικονομική –Τουριστική Κοινωνιολογία, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστικό Δίκαιο, Τουριστική Επιχειρηματικότητα, Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Δορυφορικοί Λογαριασμοί στον Τουρισμό,  Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “Αγγλική Γλώσσα”.

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος,  καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του, έγινε από το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.

Επιπρόσθετα, έχοντας εκτεταμένη  επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.

Επιπρόσθετα, έχοντας εκτεταμένη  επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
 • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού.
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0612

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 2023 : 0,70

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

Ειδικό Μάθημα : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.145

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.890

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.100

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.340

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0181} : Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 Σχολή  Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

 Έδρα :

Διεύθυνση:  Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος

Τηλέφωνο : 22410 99312, 22410 99316, Fax: 22410 99309 Ε-mail: grammateiaTMS@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή  του Τμήματος είναι:

 • η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 • Η συστηματική μελέτη των θεμάτων: συγκριτικής γλωσσολογίας και δομή & εξέλιξη κυρίως των γλωσσών  της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της οικονομικής, νεότερης ιστορικής, πολιτικής ανάπτυξης, και των αρχαίων πολιτισμών μέσω ανασκαφικών δραστηριοτήτων, θεωρητικών προσεγγίσεων, και την εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους, των μεσογειακών χωρών μεταξύ τους αλλά και των σχέσεών τους με την Ελλάδα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνεται: α) η διεπιστημονικότητα, β) η γνώση & κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου, γ) οι γλώσσες & η επικοινωνία στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και δ) οι σύγχρονες τάσεις συνεργασίας & επικοινωνίας στη Μεσόγειο.

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών  περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί.

Πιο αναλυτικά:

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας: Η κατεύθυνση της Αρχαιολογίας εξετάζει τις αρχαιολογικές και ιστορικές πηγές του Ελληνικού πολιτισμού και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Μεσογείου (Αίγυπτος, Εγγύς και Μέση Ανατολή). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε τέσσερις κύριους τομείς σπουδών και έρευνας:

α. Ελληνική Αρχαιολογία

β. Αιγυπτιολογία και Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής

γ. Βυζαντινή Αρχαιολογία

δ. Αρχαιολογικές Επιστήμες

δ. Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

ε. Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου: Η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) έχει ως αντικείμενο την επιστημονική σπουδή της γλώσσας μέσα από τη συστηματική μελέτη των γλωσσών της Μεσογείου και ιδιαίτερα αυτών της Νοτιο-Ανατολικής (NA) περιοχής: Αραβικά, Εβραϊκά, Ελληνικά και Τουρκικά.

Γενικότερα, η επιστήμη της γλωσσολογίας ασχολείται με τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας των φυσικών γλωσσών, την εξέλιξή τους στο χρόνο, τη σχέση τους με την κοινωνία και την τεχνολογία, αλλά και με την εκμάθησή τους ως μητρική, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές/τριες του ΤΜΣ που επιλέγουν την Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδυάζουν την επιστημονική μελέτη της γλώσσας με την εκμάθηση και τη μελέτη των γλωσσών της περιοχής. Χάρη στο συνδυασμό αυτό, ο οποίος για πρώτη φορά επιχειρείται σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ελλάδας, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου του ΤΜΣ διαθέτουν όχι μόνο βασική κατάρτιση στη γλωσσολογία αλλά εξειδικευμένη γνώση σε σχέση με τις γλώσσες της Μεσογείου. Στην Κατεύθυνση  Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση των γλωσσών της περιοχής.

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών: Βασικός στόχος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλής στάθμης, ώστε να καθιστά τους απόφοιτους ικανούς να ανταπεξέλθουν στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Ειδικότερα η κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών αποσκοπεί να προσφέρει σε κάθε απόφοιτο, ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει, βασική κατάρτιση στις επιστήμες των οποίων το γνωστικό, μεθοδολογικό και θεωρητικό κεκτημένο προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την εμβάθυνση στη συνέχεια στις διεθνολογικές σπουδές: (Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Οικονομία, Διεθνές Δίκαιο). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται α) επιστημονικά, στο Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, και β) γεωγραφικά, στο μεσογειακό χώρο ως τμήμα του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Η κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών επιλέγεται από τους περισσότερους φοιτητές του ΤΜΣ (ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα τελευταία έτη την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών επιλέγει το 80-85% των φοιτητών).

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών παρακολουθούν ένα εξαιρετικά ευρύ από πλευράς γνωστικών αντικειμένων πρόγραμμα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από ειδικευμένα μαθήματα στις Διεθνείς Σχέσεις και στους Διεθνείς Οργανισμούς, το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα στη Διεθνή Πολιτική και Διπλωματία, στη Ασφάλεια και την Συνεργασία, στην Επίλυση Διενέξεων και Συγκρούσεων, στη Παγκοσμιοποίηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και των Υδάτων, στη Πολιτική Οικονομία, κ.λ.π.

Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες και ειδικότερα με τις γλώσσες της περιοχής που διδάσκονται στο ΤΜΣ, να δοθεί στους φοιτητές η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση με τα ζητήματα και τα θέματα που απασχολούν σήμερα τόσο τη διεθνή κοινότητα όσο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και να καταδειχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και αλληλοεπιδράσεις. Συντονισμένη προσπάθεια των διδασκόντων αποτελεί ο συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων με την εξέταση περιστατικών από την τρέχουσα πραγματικότητα, με άλλα λόγια η μελέτη περιπτώσεων (case studies) από τους φοιτητές αφού πρώτα τους έχει δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο, μια μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται εκτεταμένα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κατά αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε ότι οι απόφοιτοί μας έχοντας διδαχθεί ποικιλοτρόπως τα εργαλεία των Διεθνών Σχέσεων θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών είτε στο πλαίσιο συναφούς απασχόλησής τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΣ του Τμήματος, ο/η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να:

αναγνωρίζει τα μείζονα επιστημονικά (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) ζητήματα που απασχολούν τη μελέτη της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας και των διεθνών σχέσεων και οργανισμών σε σχέση
με τις χώρες της Μεσογείου.

διακρίνει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ιστορία και αρχαιολογία, στις γλώσσες και στις διεθνείς σχέσεις των λαών και των χωρών της Μεσογείου που συνιστούν τη μεσογειακότητα.

εξετάζει διεπιστημονικά την ιστορία, τις επαφές και τη σημερινή κατάσταση των λαών, των πολιτισμών και των χωρών της Μεσογείου.

ενσωματώνει τη γνώση των νέων τεχνολογιών στη μελέτη της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας και των διεθνών σχέσεων και οργανισμών των χωρών της Μεσογείου, αλλά και στην παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων για την επισκόπηση των κλάδων αυτών.

αξιολογεί κριτικά προσεγγίσεις στα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τον χώρο της Μεσογείου.

συμμετέχει σε επικοινωνιακά συμβάντα, γραπτά και προφορικά, σε μια (τουλάχιστον) από τις τρεις μείζονες γλώσσες της περιοχής της Μεσογείου (Τουρκικά, Αραβικά, Εβραϊκά).

γνωρίζει, να ορίζει και να κατανοεί, σε γενικές γραμμές, το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο του ευρύτερου χώρου της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Μεσόγειο, από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο και σε γενικές γραμμές, αναλόγως την Κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει, τον πολιτισμό, την τέχνη και την ιστορία, την εξέλιξη των γλωσσών ή τις διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσονται στην λεκάνη της Μεσογείου, από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ανά Κατεύθυνση Ειδίκευσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας θα μπορεί επιπλέον να:

γνωρίζει, να ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο.

αναγνωρίζει την καλλιτεχνική παραγωγή (λιθοτεχνίες, κεραμική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, ψηφιδωτό, μικροτεχνία κ.ά.) σημαντικών περιόδων και περιοχών του αρχαίου κόσμου της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο, καθώς και τις τεχνικές και τις τεχνοτροπίες που συνδέονται με τις τέχνες αυτές και να τις ταξινομεί.

αντιλαμβάνεται τη σημασία της αρχαιολογικής μαρτυρίας για την εξέταση των σχέσων (πολιτισμικών, εμπορικών, οικονομικών), τη διακίνηση αγαθών και ιδεών, την εξάπλωση των τεχνών ανάμεσα στις κοινωνίες, τις περιοχές και τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.

συνδυάζει στοιχεία και χαρακτηριστικά της εκάστοτε αρχαίας κοινωνίας και της τέχνης, ώστε να είναι σε θέση να εξηγήσει φαινόμενα, εξελίξεις, τεχνοτροπίες και τεχνικές.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο και σε γενικές γραμμές, την εξέλιξη των βασικών τεχνών της αρχαιότητας (λιθοτεχνίες, κεραμική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, ψηφιδωτό, μικροτεχνία κ.ά.) που αναπτύχθηκαν στον αρχαίο κόσμο της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο.

συλλέγει, να ταξινομεί, να αναλύει και να ερμηνεύει αρχαιολογικά δεδομένα από το πεδίο.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο, την αρχαιολογική μαρτυρία και να ανασυνθέτει και να κατανοεί το ανθρώπινο παρελθόν – τόσο το απώτερο όσο και το πιο κοντινό –  μέσα από τη μελέτη των κάθε λογής υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή των κινητών και ακίνητων αντικειμένων που έχουν διασωθεί ή έρχονται στο φως με τις ανασκαφές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας θα μπορεί επιπλέον να:

αναγνωρίζει τα εμπειρικά ή και θεωρητικά ανοιχτά ζητήματα στη μελέτη τόσο της ανθρώπινης γλώσσας γενικότερα όσο και ειδικότερα των μείζονων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ελληνική, τουρκική, αραβική, εβραϊκή) ή/και των διαλέκτων αυτών.

διακρίνει τις διαφορετικές θεωρητικές αλλά και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις που έχουν τεθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία προβλημάτων περιγραφής της ανθρώπινης γλώσσας, τόσο ως θεωρητικού συστήματος, όσο και στους διεπιστημονικούς και εφαρμοσμένους κλάδους της γλωσσολογίας.

ενσωματώνει τη γνώση των νέων τεχνολογιών στη μελέτη της γλωσσολογίας των χωρών της Μεσογείου, αλλά και στην παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων για την επισκόπηση των κλάδων αυτών.

ασκεί εποικοδομητική κριτική σε ζητήματα που άπτονται της γλωσσολογίας και να προσφέρει τις δικές του/της θεωρητικές, εμπειρικές ή εφαρμοσμένες προτάσεις ή/και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με τα εκάστοτε υπό διερεύνηση φαινόμενα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών θα μπορεί επιπλέον να:

γνωρίζει την πολιτική και την οικονομία των χωρών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου καθώς επίσης και τις μεταξύ τους διενέξεις και διαφορές.

διακρίνει τους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον Αραβικό κόσμο και στον Ισλαμικό κόσμο.

αξιολογεί θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα ως μέλος.

να αναλύει και να διατυπώνει αντικειμενική άποψη σχετικά με τις εξελίξεις και τα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

να υποβάλλει αιτήσεις για απασχόληση σε πλήθος δυνητικών εργοδοτών εντός και εκτός Ελλάδας (π.χ. ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς ΜΚΟ, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την ανάλυση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, κ.λπ.).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Νεότερη Ιστορία της Μεσογείου, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία , Προϊστορία του Αιγαίου, Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αιγυπτιολογία, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Γλώσσα και Κοινωνία, Διεθνείς Οργανισμοί, Πολιτική Οικονομία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία, Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμοί Ασίας και Αμερικής, Ασφάλεια & Συνεργασία στη Μεσόγειο & την ΝΑ Ευρώπη,  Η Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας, Διπλωματία & Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, Διεθνές Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος, Αρχαιοπεριβάλλον, Αρχαιολογικές θεωρίες & Μέθοδοι Ανασκαφής, Θέματα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας  , Υπολογιστική Γλωσσολογία, Γραμματική Περιγραφή Σημιτικών Γλωσσών,  Μαθήματα Ξένων Γλωσσών: Αραβικά, Τουρκικά, Εβραϊκά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Tι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών οι πτυχιούχοι ανάλογα με την ειδίκευση τους κατά την διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν:

Σκοπός της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής στον τομέα της Αρχαιολογίας και να κατανοήσουν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές του θεωρητικού επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου γνώσεων, που εμπεριέχει στοιχεία από το αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Με τη βοήθεια των παραπάνω δεξιοτήτων, οι απόφοιτοι/ες της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία» διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης, που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως Αρχαιολόγοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. Επιπροσθέτως, και με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης σε Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό), Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και Διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών (π.χ. Τράπεζες), σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πολιτιστικό ρεπορτάζ) και φυσικά σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα.

Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό επίπεδο καθώς και συμμετοχής σε αρχαιολογικά και αρχαιογνωστικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Σκοπός της Ειδίκευσης «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμπειρία στη μελέτη γλωσσικών συστημάτων, στην αξιολόγηση γλωσσολογικών θεωριών, στη διατύπωση κανόνων και αρχών και συμπερασμάτων που βασίζονται σε γλωσσικά δεδομένα.

Σε συνδυασμό με τη γνώση μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες της ειδίκευσης αυτής διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες: Έρευνα και Διδασκαλία σχετικές με τον τομέα της γλωσσολογίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Εκδόσεις (δημιουργία λεξικών, γλωσσαρίων, παιδαγωγικών γραμματικών, διδακτικών βιβλίων και εποπτικών μέσων ξένων γλωσσών κ.τ.λ.), Διδασκαλία της Γλώσσας (σε συνδυασμό με εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και φιλολογίας), Λογοθεραπεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στη θεραπευτική διαταραχών του λόγου), Μετάφραση και Διερμηνεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στην τεχνική της μετάφρασης), Πληροφορική με εφαρμογή στη γλωσσική τεχνολογία (αυτόματη μετάφραση, επεξεργαστές κειμένων, ορθογραφικοί ελεγκτές, πολυμέσα κ.τ.λ., σε συνδυασμό με γνώσεις πληροφορικής), Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών, με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), μπορούν να εργαστούν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς), σε Ερευνητικά Κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ, κ.ά.), σε Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κ.ά.), σε Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις, σε Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες), με την κατάλληλη όπου χρειάζεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0181

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Πανελλαδικές 2022 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.995

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.040

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0218} : Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο  Αιγαίου

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Έδρα :

Διεύθυνση : Καρλόβασι 83200, Σάμος

Τηλέφωνο : 22730 82300, 22730 82027 Fax: 22730 82309 Ε-mail: dsas@aegean.gr, ntsesm@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Ο σκοπός του τμήματος  είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει ως στόχο την  καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, όπως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να εκπονήσουν στατιστικές μελέτες και έρευνες σε όλους τους κλάδους  της αγοράς. Βασική επιδίωξη του Τμήματος είναι ο τυπικός απόφοιτος του να συνδυάζει υψηλές ικανότητες θετικού επιστήμονα, αλλά και στελέχους επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα είναι ανταγωνιστικό και απαιτητικό και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους. Μερικές από αυτές είναι το επάγγελμα του Στατιστικού, του Αναλογιστή και του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Στόχος του τετραετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ουσιαστικές γνώσεις Στατιστικής, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικής και Αναλογιστικής, αλλά και γνώσεις που είναι απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας όπως:

✓   η εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων,
✓   η τιμολόγηση αγαθών ή υπηρεσιών,
✓   ο στατιστικός σχεδιασμός και η πρόβλεψη
✓   ο σχεδιασμός ασφαλιστικών ή επενδυτικών προγραμμάτων και
✓   η μελέτη του τρόπου κατανομής περιορισμένων πόρων στο πέρασμα του χρόνου.
✓   η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονομίας. Η λειτουργία του Μαθηματικού Τμήματος και του Τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον για αποφοίτους με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Ο  απόφοιτός του τμήματος, συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Πληροφορική,  Μαθηματικά, Μαθηματική Λογική, Διαφορικές Εξισώσεις, Μαθηματικά  Ασφαλίσεων Ζωής, Αριθμητική Ανάλυση, Προγραμματισμός, Αντικειμενοστραφής  Προγραμματισμός, Μιγαδικές Συναρτήσεις,  Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Επικοινωνία   Τεχνικές Επικοινωνίας,  Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου Υπολογιστική Στατιστική – Μέθοδοι Προσομοίωσης, Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου,  Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων, Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα, Θεωρία Επιτοκίων, Τεχνικές Δειγματοληψίας και Δειγματοληπτικές Έρευνες,  Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ80 Οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών  οι Επαγγελματικές Προοπτικές  οδηγούν στα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Το επάγγελμα του Στατιστικού
 • Το επάγγελμα του Αναλογιστή
 • Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Το επάγγελμα του Στατιστικού

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σ’ αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν Τμήματα Στατιστικής σε Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ’ ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

Το επάγγελμα του Αναλογιστή

Πρόκειται για ένα επαγγελματία ικανό να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους.  Ο αναλογιστής χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.  Είναι ικανός να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.  Ο αναλογιστής είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.  Είναι ικανός να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.  Η σταδιοδρομία του αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως «επιχειρηματία» με μαθηματικές βάσεις παρά ως «τεχνοκράτη» μαθηματικού.

Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο.  Στις εκδόσεις 1988 και 1995 του Les Krantz’s Jobs Rated Almanac (έκδοση Wall Street Journal), γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 250 επαγγελμάτων στις ΗΠΑ.  Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους εξής παράγοντες:

 • Αμοιβές
 • Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος
 • Σταθερότητα εργασίας (επαγγελματική ασφάλεια)
 • Προοπτικές
 • Στρές
 • Βαρύτητα (σωματική δυσκολία)

Με βάση τα παραπάνω, η δουλειά του αναλογιστή κατετάγη πρώτη στον πίνακα των συνολικών επιδόσεων.

Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατεία ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη (που για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων).

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων, ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Εκτός από ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος πρέπει να είναι ενήμερος για τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις νέες μεθόδους και τάσεις στα χρηματοοικονομικά, να διαθέτει αναπτυγμένες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργική και επιχειρηματική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α’/04.09.2009) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών εντάσσονται στο κλάδο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ΠΕ 80 Οικονομίας της περ. θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site:http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0218

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.550

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.575

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 10.925

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 :  7.550

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (EPAL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0222} : Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  11/11/2023

Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας  & Διοίκησης (Χίος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Κουντουριώτου 41, 82100 Χίος

Τηλέφωνο: 22710 35402, 22710 35400,  Fax : 22710 35499 E-mail: tmod_gram_foit@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της: α). Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) β). Μηχανικής της Διοίκησης (Engineering Management).

Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε ώστε, ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με την αποπεράτωση των σπουδών του, να είναι ένας ικανότατος μηχανικός και επαγγελματίας. Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, θα συντελέσουν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του τμήματος θα καταρτίζεται άριστα ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές γνώσεις.

Όσοι επιθυμούν ακαδημαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  υποστηρίζει τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις: α). Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική β). Κατεύθυνση IΙ: Μηχανική της Διοίκησης. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται στο 3 έτος (7ο εξάμηνο). 

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141967/Ζ1 (ΦΕΚ 4376 τ.Β΄/02.10.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ, Μηχανολογικό Σχέδιο & Χρήση Η/Υ, Τεχνική Μηχανική-Στατική, Γενική Χημεία, Ηλεκτρικά Κυκλώματα , Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες για Μηχανικούς, Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική για Μηχανικούς, Γραμμικός Προγραμματισμός, Τεχνολογία Παραγωγής, Στοχαστικές Διαδικασίες, Στοιχεία Μηχανών, Θερμοδυναμική, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Έλεγχος Ποιότητας, Μάρκετινγκ, Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Δίκτυα Παραγωγής, Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ (CAD), Εργονομία, Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές, Συστήματα Ελέγχου, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μαθηματικός Χρημ/κός Λογισμός, Προσομοίωση, Ρομποτική, Οργάνωση Παραγωγής & Προγραμματισμός Έργων, Στρατηγικός Προγραμματισμός, Τεχνολογική Πρόβλεψη, Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικός Οικονομίας  & Διοίκησης :

 • Έχει πολλές δυνατότητες απασχόλησης σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος των προϊόντων που κατασκευάζουν.
 • Οι αρμοδιότητές του είναι διοικητικές και ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής, την ανάπτυξη και διοίκηση πληροφορικών συστημάτων, πολυμέσων, τηλεματικών εφαρμογών, καθώς και ηλεκτρονικού εμπορίου, με το σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ, με την εφοδιαστική (logistics), τη μελέτη και το σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την οργάνωση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τη μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και το τεχνολογικό μάρκετινγκ.
 • Τα ιδιωτικά γραφεία και οι εταιρείες συμβούλων οργάνωσης προσλαμβάνουν μηχανικούς παραγωγής που συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και χωροταξίας εργοστασίων, οργάνωσης αποθηκών και διακίνησης υλικών, πληροφορικών συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας επενδύσεων.
 • Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.ά.) διαθέτουν τμήματα μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, στα οποία οι μηχανικοί παραγωγής έχουν όλα τα εφόδια για να εργαστούν.
 • Δυνατότητες απασχόλησης υπάρχουν και σε άλλους οργανισμούς (π.χ. τράπεζες), που διατηρούν συχνές συναλλαγές με βιομηχανικές επιχειρήσεις.
 • Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο  πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχει:

 • Ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείριση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
 • Τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.

Δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες :

 • Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
 • Έρευνα σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
 • Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό».
 • Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα δημοσιές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και οργανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
 • Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
 • Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
 • Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.
 • Δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 149 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) οι απόφοιτοι του τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Τέλος, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου  με απόφαση της ολομέλειας της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την οποία εγκρίνεται η εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) στο Τ.Ε.Ε. Στη συνέχεια θα προσδιοριστεί η βασική ειδικότητα στην οποία θα εντάσσονται οι απόφοιτοι και απόφοιτες του ΤΜΟΔ, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα λάβουν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Επίσης, σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας  και Διοίκησης (Κατεύθυνση I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική)  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά Επαγγέλματα:

Επιπλέον βίντεο του τμήματος (ιστορίες αποφοίτων):  εδώ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0222

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας β) Πληροφορικής  γ) Διοίκησης και Οικονομίας δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.700

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.500

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.225

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0354} : Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτισμικής  Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Έδρα :

Διεύθυνση : Χαρ. Τρικούπη & Φάωνος, 81 100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο:  22510 36604 – 608 Fax: 22510 36609 E-mail: secr-culturaltec@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του τμήματος  Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:

 • Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Στις Πολιτισμικές Σπουδές
 • Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την Πολιτισμική Πληροφορική (Cultural Informatics). Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ψηφιακού Πολιτισμού, συνδυάζοντας τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού Πολιτιστικού Περιεχομένου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυμέσων (Multimedia). Οι τεχνολογίες αυτές συνεργάζονται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση-επεξεργασία, παραγωγή και τέλος παρουσίαση-προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώθηκε και προάγει την καινοτομία, όπου οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην ανάλυση, μελέτη και προβολή του Πολιτισμού, όσο και στη δημιουργία καινούργιων πολιτισμικών τάσεων. Μία βασική παράμετρος αυτής της διαδικασίας αφορά στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο. Όσο πιο αποδοτική είναι η οργάνωση της πολιτιστικής πληροφορίας τόσο πιο εύκολη πρόσβαση έχει κάποιος σ’ αυτή. Από την άλλη μεριά, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής έχουν αναπτύξει μία πλειάδα τεχνικών και μεθόδων, κυρίως με τη μορφή Πολυμέσων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις:

α) Σύγχρονη Μουσειολογία

β) Πολιτιστική Αναπαράσταση και Νέες Τεχνολογίες

γ) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

δ) Οπτικοακουστική Επικοινωνία.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας.
 • Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων.
 • Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.
 • Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων. και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 • Βασικές αρχές προγραμματισμού.
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την απόκτηση του πτυχίου ο/η κάτοχός του θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού λογισμικού υπολογιστών και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων.

Γνωρίζει, αξιολογεί και επιλέγει κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προβολή πολιτιστικού αποθέματος.

Γνωρίζει τις βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας και να τις συνδυάζει για τη μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας.

Γνωρίζει τις βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γνωρίζει και να σχεδιάζει τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.

Γνωρίζει τεχνολογίες και τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου με ψηφιακά μέσα”.

Γνωρίζει πως να οργανώνει και αξιοποιεί δεδομένα μέσα σε ένα οπτικοακουστικό έργο.

Αντιλαμβάνεται το νόημα της πολιτιστικής πληροφορίας και τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισής της.

Αναλύει τις απαιτήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

Κατανοεί τις δυνατότητες σύνδεσης νέων τεχνολογιών και πολιτισμού μέσα στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου πολιτιστικής πληροφορικής.

Κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο.

Κατανοεί τις δυνατότητες και προοπτικές της διεπιστημονικής σύνθεσης και συνεργασίας.

Αναλύει τις αλλαγές στις πολιτιστικές αξίες και συμπεριφορές και να προσαρμόζει την παρουσίαση, προβολή και επικοινωνία τις πολιτιστικής πληροφορίας σε αυτές.

Εφαρμόζει τις θεωρίες και τα μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Αξιοποιεί τις θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων.

Αξιοποιεί τις θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, διαδικτυακούς τόπους, παιχνίδια, 3D γραφικά, ευφυή συστήματα.

Είναι ικανός/ή να σχεδιάσει και υλοποιήσει ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα για οργανισμούς διαφόρων κατηγοριών.

Συνεργάζεται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παραγωγή και παρουσίαση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Αναπτύσσει τεχνικές και μεθόδους, κυρίως με τη μορφή πολυμέσων, που να διευκολύνουν την πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα Πληροφορικής, με έμφαση στα παρακάτω πεδία: Δομημένος και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Τεχνολογίες Λογισμικού, Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Πολυμέσων και Διαδραστικών Πολυμέσων, Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα, Σχεδίαση και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή και Τεχνητή Νοημοσύνη, Κινητές Τεχνολογίες.
 • Μαθήματα Θεωρίας του Πολιτισμού, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Επικοινωνίας, Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας, Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής, Πολιτιστικής Αναπαράστασης, Ήχου και Ηχητικών Εφαρμογών, Θεωριών Μάθησης και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, Σύνθεσης Οπτικοακουστικών Δεδομένων, Οπτικής Επικοινωνίας.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι ορίζονται ως πτυχιούχοι “Πολιτισμικής Πληροφορικής”, έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη Σχεδίαση και την Ανάπτυξη Λογισμικού, Εφαρμογών Πολυμέσων και Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας.

Η ανάγκη αξιοποίησης της πολιτιστικής πολυγλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων για την παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου. Τόσο κρατικοί φορείς, όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, στρέφονται στο διαδίκτυο και ψηφιοποιούν πολιτιστικά δεδομένα με στόχο την αξιοποίησή τους από την παγκόσμια αγορά.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η Μουσειολογία, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, οι Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες και η Πολιτιστική Αναπαράσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι Πολιτισμικοί Πληροφορικοί μπορούν να ασχοληθούν με:

 • Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές πολυμέσων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, και άλλους φορείς με σχετικά ενδιαφέροντα)
 • Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους
 • Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας
 • Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων
 • Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.
 • Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
 • Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων μουσείων
 • Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών

Οι Πολιτισμικοί Πληροφορικοί μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:

 • Στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19)
 • Στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς φορείς
 • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για τη διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι συνεργάτες σε θεματικές που αφορούν την πολιτιστική προβολή με τη χρήση εφαρμογών Η/Υ
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και συναφών εφαρμογών λογισμικού
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες
 • Σε τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών και οργανισμών
 • Σε εταιρείες και οργανισμούς παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
 • Σε εταιρείες post-production για επεξεργασία βίντεο, παραγωγή animation, δυσδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) γραφικών
 • Σε οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Σε οργανισμούς και ιδρύματα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, πολιτιστικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ο.κ.).
 • Σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0354

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  170 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

όλοι οι τομείς και ειδικότητες εκτός του τομέα Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Τομέας: α) Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.840

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.935

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.560

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.075

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0372} : Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή  Περιβάλλοντος

 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Έδρα :

Διεύθυνση : Μητροπολίτη Ιωακείμ 2  Τ.Κ. 81400 Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

Τηλέφωνο: 22540 83100, Fax: 22540 83109

Σκοπός του τμήματος :

Σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσής του, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έχει ως αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγει στελέχη υψηλής στάθμης ικανά να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων».

Στόχος του  τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής είναι να αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ένα κέντρο αναφοράς για τα θέματα της επιστήμης των Τροφίμων και της Διατροφής που θα παράγει νέα γνώση στο χώρο αυτό, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας, και θα μπορεί να ενημερώνει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, με τρόπο που να συνεισφέρει στην διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευημερίας, στο μέτρο που αυτά επηρεάζονται από τα τρόφιμα και τον τρόπο κατανάλωσής τους μέσα από τα μοντέλα διατροφής που υιοθετούνται κατά καιρούς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη μελέτη των τροφίμων, μέσω της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών του, έτσι ώστε ως μελλοντικοί Επιστήμονες Τροφίμων και Διατροφής να συνεισφέρουν καθοριστικά στην παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση τροφίμων που θα καλύπτουν ποιοτικά και ποσοτικά τις ανάγκες του ανθρώπου-καταναλωτή, θα είναι ασφαλή και θα έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Η Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής αποτελεί εφαρμοσμένη επιστήμη με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων με ανώτερα θρεπτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη βελτιστοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας, συσκευασίας, συντήρησης, τυποποίησης και διανομής τροφίμων. Επίσης, μελετά τη διατροφική αξία μεμονωμένων μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών των τροφίμων αλλά και τη συνεργιστική αλληλεπίδρασή τους στα πλαίσια προτύπων διατροφής με απώτερο σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή της υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Εστιάζει επίσης την προσοχή της στη μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται και επηρεάζουν τη διατροφή του ανθρώπου.

Το τμήμα Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής, μέσω του ακαδημαϊκού του προγράμματος, αποσκοπεί στο να αναδείξει στους φοιτητές του την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης στα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη των τροφίμων και της διατροφής. Στα πλαίσια αυτά, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής βασίζεται στη συνέργεια βασικών τομέων της επιστήμης που εστιάζουν στη βιοποικιλότητα, τη χημεία, τη βιοχημεία, τη μικροβιολογία και τη τεχνολογία των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου, την έρευνα και την καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων.

Η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στην πολύπλευρη Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής αποτελεί το θεμέλιο για τη δημιουργία Επιστημόνων με δεξιότητες που μέσω της ευρείας γνώσης αλλά και της εξειδίκευσης τους σε συγκεκριμένα θέματα θα μπορούν να εκτιμούν υπάρχουσες καταστάσεις, να παράγουν νέα γνώση και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Το γεγονός ότι ένα ποσοστό περίπου 25% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις τροφίμων και περίπου 25% του παραγόμενου εγχώριου προϊόντος παράγεται απ’ αυτές, αντικατοπτρίζει το σημαντικά μεγάλο πεδίο δράσης για την εφαρμογή της επιστήμης αυτής στον Ελλαδικό χώρο.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

 • Ασφάλεια – Ποιότητα Τροφίμων
  • Χημεία – Βιοχημεία Τροφίμων
  • Μικροβιολογία
 • Κύκλος Ζωής Τροφίμων
  • Διατροφικοί Πόροι
  • Τεχνολογία Τροφίμων
  • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διατροφή στην ποιότητα ζωής
  • Βιολογία-Βιοχημεία
  • Φυσιολογία του Ανθρώπου
  • Ψυχολογία – Παιδαγωγικά
  • Πολιτικές Διατροφής
  • Διατροφή και Πολιτισμός
 • Κοινωνικοοικονομική διάσταση της Διατροφής
 • Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Τεχνολογίες Αιχμής – Καινοτομία.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον. Όλες οι έρευνες διεθνώς αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα αυξάνεται εκθετικά.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή. Έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης / Συνεχούς Εκπαίδευσης).

Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τα εφόδια για να απασχοληθούν στους εξής τομείς:

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών για τον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας των πρώτων υλών και ιδιαίτερα των παραγόμενων τελικών προϊόντων.
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων, για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων με αυξημένη διατροφική αξία και επιθυμητές οργανοληπτικές ιδιότητες.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή/και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (με έμφαση στα συστήματα HACCP, ISO 22000:2005, BRC, IFS, SQF, ISO 9000:2000).
 • Έλεγχος της εφαρμογής από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
 • Διεθνής παρουσία και βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου ναβελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση γενικότερης στρατηγικής για αποτελεσματική και ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων.
 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.
 • Βασική έρευνα, εκπαίδευση, διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

Το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Το τμήμα εφαρμόζει πρωτοποριακούς και καινοτόμους θεσμούς με σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών και τη γνωριμία τους με τις πιθανές επαγγελματικές προοπτικές ως επιστήμονες τροφίμων και διατροφής.

 • Στα πλαίσια ενίσχυσης της διδακτικής υποστήριξης μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών, το Τμήμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) διοργανώνει διαλέξεις και ημερίδες με σκοπό την άμεση επαφή των φοιτητών με την οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών τροφίμων.
 • Κατά την καλοκαιρινή περίοδο του δεύτερου έτους σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο θεσμό της Πρακτικής Άσκησης. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στην δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας και γνωριμίας των φοιτητών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού και την εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση.

Σχετικά επαγγέλματα:   (Φυσιογνωμία του πτυχιούχου)

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες τροφίμων και διατροφής και έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθορισμένης διατροφικής αξίας.

Συγγενείς, συμπληρωματικές ειδικότητες αποτελούν οι διαιτολόγοι (εστιάζουν στις θεραπευτικές μεθόδους και τον τριτογενή τομέα υγείας) και οι τεχνολόγοι τροφίμων (εστιάζουν στην παραγωγική διαδικασία τροφίμων). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «διατροφολόγοι». Γεφυρώνουν τις δύο παραπάνω ειδικότητες με πρόσθετο γνώρισμα την έμφαση στην ποιότητα – ασφάλεια τροφίμων και στην γνώση των γεωπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων της Διατροφής..

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).  Web Site:  http://www.sevt.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. Web Site:  http://www.ed-de.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0372

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος β) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.800

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.325

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.375

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1391} : Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα  Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Έδρα :

Διεύθυνση : Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Επιστήμης της Θάλασσας, 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο : 22510  36802, 36800 Fax : 22510  36809

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα  Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών σύμφωνα με την Υ.Α. 204754/Ζ1/27.11.2018 έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών της Θάλασσας και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών:

 • Να κατανοούν και να μελετούν το σύνολο των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Να διαθέτουν αφενός γνώσεις μηχανικής της θάλασσας και ωκεανογραφίας για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θάλασσας και ανθρωπίνων κατασκευών και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά
 • Να συνεισφέρουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσίων και παράκτιων βιολογικών (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες) και γεωλογικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το τέως τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (πριν την Μετονομασία του σε Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών) είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να ασχοληθούν με οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σχετικές με τον θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις στους τομείς της οικονομίας και νομοθεσίας, σχετικές με τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που επηρεάζονται από τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών βασικός  εκπαιδευτικός στόχος του  τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει :

 • ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος,
 • ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, φυσικών και βιολογικών,
 • δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα,
 • ικανότητα εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην μελέτη του θαλάσσιου χώρου και στην εκμετάλλευση των πόρων,
 • επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας συνδυάζουν τις κλασσικές γνώσεις ωκεανογραφίας, με ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας.

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει ένα πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει. Δύο κύκλους πανεπιστημιακών μαθημάτων:

 • Στον πρώτο κύκλο δίδεται προτεραιότητα σε μαθήματα, που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις γενικού και ειδικού υποβάθρου και στο σύνολό τους δομούν τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα.
 • Το δεύτερο κύκλο συγκροτούν μαθήματα ειδίκευσης γενικών γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής. Κατά συνέπεια ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα επιστημονικά – επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την απόκτηση του πτυχίου ο/η κάτοχος θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις αρχές και έννοιες των βασικών επιστημών που συνιστούν την Ωκεανογραφία και γενικά τις Θαλάσσιες Επιστήμες.
 • Διαθέτει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, καθώς επίσης και των βασικών θεωριών και γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του Ωκεανού.
 • Διαθέτει συστημική προσέγγιση των οικοσυστημάτων και αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή.
 • Κατανοεί τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη.
 • Διαθέτει γνώσεις οικονομικών περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Διαθέτει βασικές γνώσεις πάνω στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών.
 • Κατανοεί τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη και την υγεία υδρόβιων παραγωγικών οργανισμών.
 • Κατανοεί την επιστημονική μεθοδολογία και την εφαρμογή της στις θαλάσσιες επιστήμες μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων και χρήσης πειραμάτων, παρατηρήσεων και βιβλιογραφικής ανάλυσης για τον έλεγχο υποθέσεων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει με ασφάλεια τεχνικές πεδίου και εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα επιστημονικά όργανα και μεθόδους.
 • Γνωρίζει, κατανοεί και εφαρμόζει αναλυτικές εργαστηριακές μεθόδους που σχετίζονται με τη βιολογική λειτουργία υδρόβιων οργανισμών, παθογόνων μικροοργανισμών και των ασθενειών που
  προκαλούν.
 • Αναλύει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία.
 • Χειρίζεται και προγραμματίζει Η/Υ για τις ανάγκες επιστημονικών προβλημάτων.
 • Επεξεργάζεται και αναλύει τηλεπισκοπικά και δορυφορικά δεδομένα.
 • Διεξάγει επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα.
 • Είναι σε θέση να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση στην παράκτια ζώνη και τους ωκεανούς που απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.
 • Συνδυάζει και αναλύει παρατηρήσεις πεδίου και τηλεπισκόπησης καθώς και αποτελέσματα προσομοιώσεων και βιβλιογραφικής έρευνας σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
 • Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις για την ερμηνεία φαινομένων, τη διερεύνηση της ορθότητας υποθέσεων και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη
  βελτίωση της διαχείρισης θαλασσίων πόρων.
 • Εκθέτει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε επιστημονικά δομημένο λόγο.
 • Διαθέτει ικανότητα εκπόνησης/επίβλεψης/ελέγχου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεισφοράς στην βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
 • Συνδυάζει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλάσσιων και παράκτιων περιβαλλοντικών διεργασιών με αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών τους επιπτώσεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Γενική Χημεία, Βιολογία, Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες, Εισαγωγή στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Αναλυτική Χημεία, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα και Διαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική, Θαλάσσια Οικολογία, Χημική Ωκεανογραφία, Φυσική του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητα, Παράκτια Γεωλογία, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση,  Ιζηματολογία, Φυσική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Θαλάσσια Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Εισαγωγή στην Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μοντέλα Προσομοίωσης, Υδατική Τοξικολογία, Θαλάσσια Κυματική, Θαλάσσιοι Ορυκτοί Πόροι, Αλιευτική Βιολογία, Μικροβιακή Οικολογία, Δυναμική Θαλασσίων Οικοσυστημάτων, Θαλάσσια Οπτική και Τηλεπισκόπηση, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας, Υφάλμυρα Οικοσυστήματα, Θαλάσσια Οργανική Χημεία, Θαλάσσια Ρύπανση, Αλιευτική Διαχείριση, Παράκτια Μηχανική,  Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης,  Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Θεωρία και Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι του τμήματος διαθέτουν δυο κατοχυρωμένες επαγγελματικές διεξόδους – αυτές του Ιχθυολόγου και του Περιβαλλοντολόγου – το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρει ένα από τα πολύ ‘ισχυρά’ πτυχία στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διορίζονται στη Δημόσια Διοίκηση ως Περιβαλλοντολόγοι  (Π.Δ.347 «Περί προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» άρθρο 1, παρ 5, ΦΕΚ 315/2003).
 • Διορίζονται επίσης ως Ιχθυολόγοι (Π.Δ.347 «Περί προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» άρθρο 1, παρ 4, ΦΕΚ 315/2003). Καθώς επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τέως τμήματος Επιστημών της Θάλασσας  του  Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιχθυολόγου.
 • Η εξειδίκευση που παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών τους επιτρέπει επίσης να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
 • Στην ελεύθερη αγορά εργασίας οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Με απλή αίτησή τους εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ιχθυολόγου). Σημειώνεται ότι η απασχόληση, με αμοιβή, ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 344/2000, «Άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού», ΦΕΚ 297/Α) σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σ ε ιχθυόσκαλες, σε σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών.
 • Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες), σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερών Ο.Τ.Α., ιδιωτικά εργαστήρια κ.ά.).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1391

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.185

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.075

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  16.100

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.880

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0180} : Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Κοραή 2Α, 82100 Χίος

Τηλέφωνο: 22710 35222, Fax : 22710 35299 Ε-mail : stt@aegean.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος μας είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου πτυχιούχων σε εξειδικευμένους και κομβικούς για τη χώρα τομείς διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η παροχή αντίστοιχα εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου.

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

Η αποστολή του Τμήματος εξειδικεύεται στην επιδίωξη τριών συνιστωσών:

 • Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Εμπορίου,
 • Της παροχής έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων,
 • Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

To Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση – διοίκηση – χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών – μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ” αυτές εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή, αλλά και η έγκαιρη παρουσία των τελικών προϊόντων στις αγορές. Οι μεταφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Η ναυτιλία αποτελεί διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της γνώσης των νέων τεχνολογιών και στην κάλυψη των αναγκών της διεθνοποιημένης επιχειρηματικότητας. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με σκοπό αφενός την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και, αφετέρου, την άμεση διασύνδεση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος με το οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον των σπουδών τους.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

 • έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους εξασφαλίζουν επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη,
 • έχουν αποκτήσει την επιστημονική κατάρτιση που επιτρέπει την αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δραστηριοποιούμενες στο χώρο σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί,
 • γνωρίζουν και είναι σε θέση να αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, να ανταποκρίνονται καθώς και να προσαρμόζονται στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επίσης το πρόγραμμα σπουδών διευκολύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και την επιχειρηματικότητα των πτυχιούχων ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Η παρεχόμενη εκπαίδευση υποστηρίζει την ικανότητα αναζήτησης της δια βίου εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι πτυχιούχοι αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές εξασφαλίζοντας έτσι, επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

 Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Γενική λογιστική, Οικονομική ανάλυση, Ναυτιλιακή τεχνολογία, Εισαγωγή στις ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτιλιακή Λογιστική, Μικροοικονομική Στατιστική, Οικονομική γεωγραφία, Εμπορικό & οικονομικό δίκαιο, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική των μεταφορών, Ανάλυση μεταφορικών & συγκοινωνιακών συστημάτων, Διαχείριση & προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, Ποσοτικές μέθοδοι για μεταφορές – εμπόριο, Μάρκετινγκ, Κοινωνιολογία, Ναυτιλιακή οικονομική, Ναυτικό δίκαιο & Δίκαιο της θάλασσας, Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση – Οργάνωση παραγωγής, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Ειδικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Γεωπολιτική και θαλάσσιες μεταφορές, Διοίκηση Έργων, Διοίκηση πλοίου – διαχείριση φορτίου, Διεθνής χρηματοοικονομική, Οργάνωση διακίνησης/διανομής (Logistics), Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ανάλυση ζήτησης, Ναυλώσεις, Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, Οικονομική διοίκηση λιμένων, Διοίκηση ακτοπλοΐας, Ναυτασφαλίσεις, Επιχειρησιακή στρατηγική & πολιτική, Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος   Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής  

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0180

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  234 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.650

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.150

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.690

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.910

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Translate - Μετάφραση »
error: Content is protected !!