Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 21/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

 Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891376,  2310 891527, 2310 891375 Fax : 2310 891377 E-mail: bsosecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα» (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).

Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα (Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαμβάνει τρία σκέλη:

 • Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο που περιλαμβάνει τις οικονομικές και νομικές επιστήμες.
 • Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαμβάνει τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες.
 • Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα και με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή να μελετά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών κρατών με την Ελλάδα και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των κρατών αυτών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την επιλογή της βασικής γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση: Τουρκικά (Βαλκανική και Ανατολική κατεύθυνση) ή Ρωσικά (Σλαβική κατεύθυνση). Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται:

 • Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, και
 • Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχές Μικροοικονομικής, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και την Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Αρχές Μικροοικονομικής, Επιλογή 1 από τις 2 γλώσσες: Ρωσική Γλώσσα, Τουρκική Γλώσσα, Εισαγωγή στις Ανατολικές Σπουδές, Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία, Μικροοικονομία, Συγκριτική Πολιτική, Κοινοτικό Θεσμικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης, Εθνικά Κινήματα και συγκρότηση εθνικών κρατών στα Βαλκάνια (19ος-20ος αιώνας), Εισαγωγή στην Ιδιωτική Οικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομία, Διεθνείς Σχέσεις στην Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή , Εθνογραφίες των Βαλκανίων, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Γλώσσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία, Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Α. και Ν.Α. Ευρώπη, Οικονομικά της Μετάβασης ΙΙ, Λαοί και Ιστορία της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:

 • Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών. Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα  Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής  γλώσσας.
 • Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των σύγχρονων οικονομικό-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.
 • Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (της κατεύθυνσης Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις)  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών και Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών εξαρτώνται από τον εργασιακό τους χώρο και δεν προβλέπονται συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος (2014) (στα αγγλικά).

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/