Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/12/2017

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

 Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση :  Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 38 97 113 – 38 97 146  Fax : 210 38 01 298   e-mail: moupasir@asfa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις. Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός.

Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεοτέρων και Μοντέρνων Χρόνων, Ξένη Γλώσσα : Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα,Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Παρακολούθηση Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Ιστορία και Θεωρία της Κριτικής της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης , Ιστορία των Νέων Μέσων, Εισαγωγή στην Ιστορία του Θεάτρου, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Εισαγωγή στην Ιστορία του Κινηματογράφου, Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις της Τέχνης, Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, Θεωρία της Τέχνης,  Μουσειολογία, Τέχνη και Ψυχανάλυση, Τέχνη και Φιλοσοφία: Τέχνη μνημονική, Συγκριτικές Προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας, Τέχνη και Φιλοσοφία: Η έννοια της Τέχνης, Παιδαγωγική, Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης, Προβλήματα έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

  Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αν και κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει αρκετά για να καταστήσει κοινωνό του ευρωπαϊκού πολιτισµού τόσο τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση όσο και την Ανώτατη Παιδεία.

Οι επιπτώσεις αυτής της παιδευτικής αδράνειας είναι δυστυχώς ορατές σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής του έλληνα πολίτη. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης έχει ως βασικό σκοπό και κυρίαρχης σηµασίας προοπτική να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας του έλληνα πολίτη.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού κύκλου -ο οποίος πρόκειται σύντοµα να οργανωθεί- θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δηµοτικές Πινακοθήκες και κυρίως -αυτή είναι η σηµαντικότερη προσδοκία µας- στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Επίσης  σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 150 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) ιδρύεται κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Ως τυπικό προσόν διορισμού στον εκπαιδευτικό κλάδο ορίζεται το πτυχίο του τμήματος «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (πρώην «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης») της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία