Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/10/2017

Πάντειο  Πανεπιστήμιο 

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 920 1064 Fax : 210 922 0832

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας.

Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, τo Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, είναι το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ σε ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί από το 1990. Στις δύο σχεδόν δεκαετίες λειτουργίας του, συνέβαλε στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς του χώρου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας του είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και η ενασχόληση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να συμμετέχουν με ουσιαστικό λόγο και συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης και του πολιτισμού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

 • Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Μέσων Επικοινωνίας
 • Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης ρεπορτάζ, Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική, Τέχνη και μαζική επικοινωνία, Πολιτική επικοινωνία, Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Ραδιοφωνική δημοσιογραφία πρακτική, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Ηλεκτρονικά MME, Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική, Αθλητισμός Κοινωνία και ΜΜΕ, Διαφήμιση και επικοινωνία: Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων, Παραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί :

 • στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο,
 • στη ραδιοφωνία,
 • στην τηλεόραση,
 • σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα
 • ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.
 • ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.
 • Για την άσκηση  του επαγγέλματος Δημοσιογραφίας  δεν απαιτείται  άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ). web site: www.esiea.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :