{0171} : Ψυχολογίας (Αθήνα – Ε.Κ.Π.Α.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2022

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ψυχολογίας (Αθήνα)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι5
1.2Κοινωνική Ψυχολογία Ι5
1.3Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς5
1.4Γνωστική Ψυχολογία Ι5
1.5Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3
1.6Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3
1.7Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ5
2.2Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ5
2.3Συμβουλευτική Ψυχολογία5
2.4Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ5
2.5Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία5
2.6Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3
2.7Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς Ι5
3.2Ψυχολογία της Προσωπικότητας5
3.3Σχολική Ψυχολογία5
3.4Κλινική Ψυχολογία Ι5
3.5Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
3.6Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3
3.7Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
5
4.2Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας & πράξης5
4.3Κλινική Ψυχολογία ΙΙ5
4.4Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς ΙΙ5
4.5Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
4
4.6Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3
4.7Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή3

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ψυχοπαθολογία5
5.2Νευροψυχολογία Ι 5
5.3Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών5
5.4Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
5.5Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
5.6Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
5.7Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Διαπολιτισμική Ψυχολογία5
6.2Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
6.3Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
6.4Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
6.5Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
6.6Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
6.7Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
7.2Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
7.3Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
7.4Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
7.5Πρακτική Άσκηση Ι6
7.6Πτυχιακή Εργασία Ι (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)8

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
8.2Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
8.3Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
8.4Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή4
8.5Πρακτική Άσκηση ΙΙ6
8.6Πτυχιακή Εργασία ΙΙ (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)8

Κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας
Από τις παρακάτω 4 ομάδες μαθημάτων Ψυχολογίας, οι φοιτήτριες/οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 20 μαθήματα κατ’ ελάχιστο (τουλάχιστον 3 μαθήματα από κάθε ομάδα).

Ομάδα Ι : Αναπτυξιακή – Σχολική Ψυχολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ομάδα Ι - 1Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση4
Ομάδα Ι - 2Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου Ανάπτυξη4
Ομάδα Ι - 3Αξιολόγηση Ψυχοεκπαιδευτικών Αναγκών και Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Τάξεις Μικτών Ικανοτήτων4
Ομάδα Ι - 4Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία4
Ομάδα Ι - 5Ανάπτυξη Προσωπικότητας4
Ομάδα Ι - 6Ψυχολογία της Μάθησης4
Ομάδα Ι - 7Γλωσσική Ανάπτυξη4
Ομάδα Ι - 8Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια4
Ομάδα Ι - 9Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας4
Ομάδα Ι - 10Ψυχολογική Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα4
Ομάδα Ι - 11Πρόληψη και Παρέμβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο4
Ομάδα Ι - 12Οικογένεια και Ανάπτυξη4
Ομάδα Ι - 13Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών4
Ομάδα Ι - 14Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων4
Ομάδα Ι - 15Εφαρμοσμένα Θέματα Παθολογικού Γήρατος4
Ομάδα Ι - 16Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση4
Ομάδα Ι - 17Ειδικά θέματα στη Σχολική Ψυχολογία4
Ομάδα Ι - 18Σχολική Αποτελεσματικότητα: Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας4

Ομάδα ΙΙ : Προσωπικότητα – Κλινική Ψυχολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ομάδα ΙΙ - 1Ψυχολογία των Κινήτρων4
Ομάδα ΙΙ - 2Ψυχαναλυτικές Θεωρίες Προσωπικότητας4
Ομάδα ΙΙ - 3Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές Θεωρίες Προσωπικότητας4
Ομάδα ΙΙ - 4Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση Προσωπικότητας, Ψυχικής Λειτουργίας και Ψυχοπαθολογίας4
Ομάδα ΙΙ - 5Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία4
Ομάδα ΙΙ - 6Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία4
Ομάδα ΙΙ - 7Συστημικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία4
Ομάδα ΙΙ - 8Κοινωνική Ένταξη και Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρία και των Οικογενειών τους4
Ομάδα ΙΙ - 9Ψυχολογία της Υγείας4
Ομάδα ΙΙ - 10Ψυχανάλυση και Γλώσσα4
Ομάδα ΙΙ - 11Βασικές Έννοιες στην Ψυχανάλυση: Λακανική Προσέγγιση4
Ομάδα ΙΙ - 12Ψυχαναλυτική Κλινική: Λακανική Προσέγγιση4
Ομάδα ΙΙ - 13Συμβουλευτική Ψυχολογία: Ειδικά Θέματα4
Ομάδα ΙΙ - 14Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙ - 15Ψυχολογία της Υγείας: Κλινικές Παρεμβάσεις4
Ομάδα ΙΙ - 16Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη4
Ομάδα ΙΙ - 17Ψυχοεκπαίδευση Οικογενειών των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας4
Ομάδα ΙΙ - 18Ειδικά Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙ - 19Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία της Υγείας4

Ομάδα ΙΙΙ : Κοινωνική – Διαπολιτισμική Ψυχολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ομάδα ΙΙΙ - 1Στάσεις και Αξίες4
Ομάδα ΙΙΙ - 2Περιβαλλοντική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙΙ - 3- Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Συστημική Προσέγγιση4
Ομάδα ΙΙΙ - 4Οργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙΙ - 5Κοινωνική-Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας4
Ομάδα ΙΙΙ - 6Ψυχολογία της Μετανάστευσης4
Ομάδα ΙΙΙ - 7Ψυχολογία των Φύλων4
Ομάδα ΙΙΙ - 8Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙΙ - 9Ψυχολογία των Ομάδων4
Ομάδα ΙΙΙ - 10Ψυχολογία της Επικοινωνίας4
Ομάδα ΙΙΙ - 11Δικαστική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙΙΙ - 12Πολιτική Ψυχολογία4

Ομάδα ΙV : Γνωστική Ψυχολογία – Μέθοδοι – Εφαρμογές

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ομάδα ΙV - 1Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού4
Ομάδα ΙV - 2Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση4
Ομάδα ΙV - 3Ιστορία της Ψυχολογίας4
Ομάδα ΙV - 4Επαγγελματική Συμβουλευτική4
Ομάδα ΙV - 5Ψυχολογία της Γλώσσας4
Ομάδα ΙV - 6Ψυχομετρία Ι4
Ομάδα ΙV - 7Πειραματική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙV - 8Ψυχομετρία ΙΙ4
Ομάδα ΙV - 9Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση4
Ομάδα ΙV - 10Αθλητική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙV - 11Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία4
Ομάδα ΙV - 12Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογική Έρευνα4
Ομάδα ΙV - 13Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες4
Ομάδα ΙV - 14Νευροψυχολογία ΙΙ4
Ομάδα ΙV - 15Ψυχολογία του Διαδικτύου4
Ομάδα ΙV - 16Δεοντολογία στην Ψυχολογία4
Ομάδα ΙV - 17Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας4

Β. Μαθήματα άλλων Τμημάτων

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 9 μαθήματα κατ’ ελάχιστο, τα οποία επιλέγουν ελευθέρως από τα διδασκόμενα σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας, πλην των Τμημάτων Ψυχολογίας. Κάθε μάθημα άλλου Τμήματος ισοδυναμεί με 3 ECTS.

Τα διαθέσιμα προς επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κατάλογο, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν οι φοιτήτριες/οι φοιτητές προτίθενται να επιλέξουν μαθήματα εκτός Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, θα πρέπει προηγουμένως να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας. Για μαθήματα εκτός ΕΚΠΑ απαιτείται η υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου διμερούς συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων.

Γ. Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα πρόληψης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια, κ.λπ.). Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 160 ωρών κατ’ ελάχιστο και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών (εξάμηνα Ζ΄ και Η΄), εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο μηνών. Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί συνολικά με 12 ECTS. και 10 ΔΜ, κατανεμημένες ισόποσα σε δύο εξάμηνα (ΨΧ117-Πρακτική Άσκηση Ι, ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ). Η
αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης γίνεται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς») και δεν συνεκτιμάται στον βαθμό πτυχίου. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας.

Δ. Πτυχιακή Εργασία
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία επί ψυχολογικού ερευνητικού θέματος, υπό την εποπτεία διδάσκοντος του Τμήματος Ψυχολογίας, κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους σπουδών (Ζ’ και Η’ εξάμηνα). Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί συνολικά με 16 ECTS, κατανεμημένα ισόποσα σε δύο εξάμηνα (Πτυχιακή Εργασία Ι, Πτυχιακή Εργασία ΙΙ). Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από διμελή εξεταστική επιτροπή και βαθμολογείται σε αριθμητική κλίμακα 1-10. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος Ψυχολογίας.

Αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτήτριες/οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επιπλέον 4 κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών μονάδων (16 ECTS).

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ