Τμήματα ΤΕΙ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Ηπείρου (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Πειραιά  (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ