Τμήματα ΤΕΙ: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Ηπείρου  (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ